До проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 200 Кримінального кодексу України»

Щодо належного виконання банками податкового законодавства та забезпечення соціальних гарантій громадян України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 200 Кримінального кодексу України» (щодо посилення відповідальності за незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків для забезпечення виконання програми розвитку електронної комерції в Україні )

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до ст. 200 Кримінального кодексу України» (щодо посилення відповідальності за незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків для забезпечення виконання програми розвитку електронної комерції в Україні) розроблено з метою ефективної реалізації функції спеціальної та загальної превенції кримінального права по даному злочинному прояву, уніфікації кримінальної відповідальності в рамках Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, поліпшення криміногенної ситуації щодо шахрайств з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, а також на виконання програми розвитку електронної комерції в Україні.

2. Цілі та основні завдання прийняття законопроекту.

Основним завданням законопроекту є заміна виду покарання адекватно вимогам європейського законодавства та встановлення адекватного рівню суспільної небезпеки міри покарання.

17.01.2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності». З тих пір за вчинення злочинів, передбачених статтями 200 і 231 КК України, було встановлено єдиний вид покарання — штраф. Розміри штрафу по ч.1 ст. 200 ККУ становлять 3000-5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, при кваліфікованому складі злочину (ч.2 ст 200 ККУ) — 5000-10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому, формально категорія тяжкості злочину з заміною виду покарання не змінилася, оскільки законом було закладено новий підхід до її визначення: — тяжкість злочину почала визначатися не лише строком позбавлення волі, а й розміром штрафу, тобто категорія тяжкості злочину формально не змінилася — злочин середньої тяжкості.

Проте за таких умов склалася досить небезпечна ситуація, за якої із використанням підроблених карток, за 10-15 хвилин здійснивши, скажімо, до 25 операцій через 1 банкомат, злочинець безперешкодно отримує до 200 000 грн. В разі його затримання, він сплатить своєрідну індульгенцію в розмірі 51 000 грн і продовжить свою злочинну діяльність. Чистий прибуток від однієї події злочину становитиме 149 грн. Безкарність сприяє трансформації разової злочинної трансакції у систематичну прибуткову злочинну діяльність.

При цьому, варто відмітити, що раніше альтернативою штрафу по даній статті виступало обмеження або позбавлення волі, а при кваліфікованому складі (ч.2 ст. 200) — позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Відмітним є також те, що в усіх країнах-членах ЄС наявність покарання за цей вид злочину у вигляді позбавлення волі мінімум на 1 рік є імперативною нормою права — згідно з вимогами «Рамкового рішення ЄС (2001/413/ПВД) по боротьбі з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів» від 28.06.2001. На практиці ж терміни позбавлення волі сягають 8 років (ст. ст. 386, 387 Кримінального Закону Іспанії) та до 25 років (Кримінальний кодекс Польщі, ст. 310).

Додатковим завданням законопроекту є відміна покарання за неправомірний випуск електронних грошей, як не адекватна та така, що суперечить європейському законодавству.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту.

Під незаконними діями в цілях ст. 200 Кримінального кодексу України розуміють підробку документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само їх придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут. Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» документ на переказ — це електронний або паперовий документ, що використовується суб’єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами — учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.

Законопроектом пропонується замінити вид покарання адекватно вимогам європейського законодавства та встановити адекватну рівню суспільної небезпеки міру покарання

— за підроблення документів на переказ, платіжних карток та інших електронних платіжних засобів, їх використання чи збут, або придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою використання чи збуту у вигляді позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

— за ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою чи працівником, яким відомості про платіжні інструменти стали відомі по службі чи роботі у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого;

— за дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого.

Законопроектом пропонується відмінити покарання за неправомірний випуск електронних грошей, як такий що вибірково використовувався для не конкурентного усунення з бізнесу учасників цього ринку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Кримінальним кодексом України , Закони України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Про банки і банківську діяльність«, «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Конвенцією про кіберзлочинність, ратифікованою із застереженнями від 07.09.2005(ВВР, 2006, N 5-6, ст.71), Рамковим рішення ЄС (2001/413/ПВД) по боротьбі з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів від 28.06.2001.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України. Реалізація проекту Закону України призведе до мінімізації втрат банківської системи та клієнтів банків від даного виду шахрайства, що у свою чергу у середньо та довгостроковій перспективі збільшить надходження до Державного бюджету України

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту поліпшить криміногенну ситуацію, сприятиме попередженню та значному зниженню обсягів шахрайства, виводу грошової маси з тіньового у реальний сектор економіки, розвитку електронної комерції та безготівкових розрахунків, і закладе механізм реального, а не формального притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Народний депутат України

Порівняльна таблиця

Вам также будет интересно:

Глава ЕС3 Europol Стивен Вилсон продлил представительство ЕМА в группе советников

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?

Заседание

Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні