21-02-2014р. №3-02-14АМК Заява Голові АМКУ Цушко В.П. про порушення конкуренційного законодавства України

студенческий билет

Вельмишановний Василю Петровичу!

Протягом 2007 — 2012 рр. Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» неодноразово зверталася до Антимонопольного комітету із Заявами відносно захисту конкуренції на ринку безготівкових розрахунків і платіжних інструментів.

Дякуємо Антимонопольному комітету за професійний розгляд матеріалів, за результатами якого Комітет виносив рекомендації порушникам антиконкуренційного законодавства (центральним та особливим центральним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, платіжним організаціям загальнодержавних та міжнародних платіжних систем) та припиняв їх дії, які суперечили законодавству України.

В зв’язку з відсутністю реакції центральних органів виконавчої влади на відповідні листи Асоціації звертаємось до Вас із Заявою для реагування на ініціативи центральних та особливого центрального органу державної влади, які протягом 2013 — 2014 рр. продовжують антиконкурентне просування платіжних інструментів Національної системи масовий електронних платежів (НСМЕП) та не вчиняють передбачених законодавством дій для розвитку ринку безготівкових розрахунків в частині застосування платіжних інструментів громадянами України та усіма суб’єктами господарювання.

В 2013 — 2014 рр. Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів України (Мінфін) погоджували, координували та/або діяли паралельно за проектами, які стосуються предмету Заяви, в т.ч. за наступними напрямками:

— при розробці проекту регуляторного акта «Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ».

— при розробці та прийнятті Постанови № 727 Кабінет Міністрів України, якою внесені зміни в Постанову Кабінету Міністрів № 1177 від 17 серпня 2002 р. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів.

— в процесі гальмування виконання вимог законодавства щодо внесення змін (прийняття в новій редакції) Постанови № 878 Кабінет Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів».

— при розробці проекту Положення «Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням»

Так, на сайті Міністерства фінансів України 05 лютого 2014 року повторно протягом останніх двох кварталів оприлюднено проект регуляторного акта «Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ».

Зважаючи на те, що зазначений проект зі змінами в редакції 05 лютого 2014 року є черговою та дуже не своєчасною спробою змінити склад суб’єктів банківського ринку, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, інформуємо про таке:

  1. На 11 лютого 2014 р. переможцями відповідного конкурсу Міністерства Фінансів України (згідно інформації на сайті Мінфіну) більше ніж 80 банків членів платіжних систем, зареєстрованих в установленому законом порядку Національним банком України.
  2. 12 грудня 2013 року згідно оприлюдненому проекту регуляторного акта передбачалося допускати до участі в обслуговуванні зарплатних проектів бюджетних установ виключно банки, статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд. гривень та у яких держава прямо та/або опосередковано володіє понад 75% статутного капіталу. В результаті чого, 4 банки (які відповідали проекту оновлених вимог) мали прийняти на себе клієнтів 80-ти банків та в авральному режимі здійснити видачу та подальше обслуговування більше ніж 6 мільйонів клієнтів.
  3. 05 лютого 2014 року згідно оприлюдненого проекту регуляторного акта передбачалося ТАКОЖ допускати до участі в обслуговуванні зарплатних проектів бюджетних установ банки які є учасниками НСМЕП. Водночас за власною ініціативою або за ініціативою НБУ Мінфін НЕ врахував наступне:

— протягом 6 місяців не можливо без суттєвих незручностей для клієнтів працівників бюджетних установ, громадян, України, здійснити заміну всім клієнтам платіжних карток на картки НСМЕП.

— В проекті не враховано (і не може бути враховано, у зв’язку із обмеженим колом питань, що регулює зазначений Порядок), що банки емітенти не здатні в повній мірі забезпечити використання клієнтами нових платіжних карток НСМЕП, тому що відсутня широка мережа прийому карток НСМЕП в торговельно-сервісних підприємствах України.

— 6 банків еквайрів (вкл. Ощадний банк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Дельтабанк), які закінчили сертифікацію прийому НСМЕП у власних АТМ та ПОС-терміналах є власниками лише 10% банкоматно-термінальної мережі країни і не здатні забезпечити прийом цих карток із 100% задоволенням потреб громадян України.

Розвиток в конкурентних умовах будь-якої платіжної системи забезпечується платіжною організацією (фактично, власником) платіжної системи шляхом заохочення банків здійснювати емісію платіжних карток та, особливо, забезпечувати мережу (термінали, банкомати) для їх прийому. Цим шляхом розвивався ринок платіжних терміналів платіжних систем MasterCard та Visa, які не тільки відповідними тарифами стимулювали встановлення терміналів, а й частково фінансували банки для їх встановлення. Це забезпечило наявність в Україні більше 210 000 платіжних терміналів для прийому карток MasterCard та Visa (кількість платіжних терміналів, в яких клієнти мають змогу фактично розрахуватися картками НСМЕП не перевищує 18 000 терміналів).

Натомість в листопаді 2013 року НБУ оприлюднено проект Положення «Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» в п.5.9 якого банків за власною ініціативою НБУ, або за ініціативою Мінфіну банки намагаються зобов’язати «забезпечувати торговцю можливість установлення одного платіжного пристрою, який приймає електронні платіжні засоби як мінімум трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України», що на 100% відповідає визначенню платіжної системи НСМЕП. Таким чином в не конкурентний спосіб НБУ вважає доцільним примусити власників 202 000 терміналів за власний рахунок негайно (з моменту вступу в дію Положення) забезпечити прийом карток НСМЕП в платіжних терміналах банків, встановлених в торгівельно-сервісних підприємствах.

За ініціативи банків членів Асоціація звернулася до Національного банку України з проханням усунути з проекту зазначене зобов’язання як таке, що порушує п.14.19 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ст. 163-15 КУпАП, тому що відповідно до законодавства це зобов’язані є зобов’язанням суб’єктів господарювання. Банки вважають, що п.5.9 проекту Положення має бути коригований у відповідності до Закону.

Також до відома НБУ та Мінфіну протягом 2013 −2014 рр. доводилась інформація про те, що тільки комплексних підхід до вирішення питання розвитку мережі прийому платіжних карток забезпечить всім платіжним системам (вкл. НСМЕП) рівні можливість із розвитку емісії карток та безготівкових операцій з їх застосуванням.

Без зняття штучних обмежень щодо росту мережі прийому карток НБУ та Уряд будуть не в змозі конкурентними засобами забезпечити прийом до сплати карток НСМЕП в мережі, в якій зараз приймаються до сплати платіжні картки MasterCard та Visa. Врахування НБУ та Мінфіном намірів банків інвестувати в розвиток мережі терміналів для 10-ти кратного зростання такої мережі здатне забезпечити позитивне вирішення банками питання прийому карток НСМЕП, що в свою чергу забезпечить захист прав та інтересів клієнтів — держателів карток НСМЕП на використання карток в торгових мережах, на такому ж рівні як і для клієнтів — держателів карток MasterCard та Visa.

Так, найсуттєвішим гальмуючим чинником з розвитку інфраструктури прийому карток є не відповідність суб’єктів регулювання Постанови Кабінету Міністрів № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» суб’єктному складу учасників правовідносин прийому до сплати платіжних карток, передбаченому ст.14.19 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ст. 163-15 КУпАП.

На пропозиції членів Асоціації Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності не одноразово зверталися до НБУ та Мінфіну з проектом відповідної постанови (додається).

Зазначаємо, що бездіяльності НБУ та Мінфіну із зазначеного питання сприяє спотворенню конкуренції, тому що певні категорії суб’єкти господарювання, можуть уникати прийому безготівкових платіжних операцій та сплати податків із всього торговельного обороту, що створює для них фіскальні переваги дуже схожі на офшорний статус, який дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання та спотворює конкуренцію між суб’єктами господарювання аналогічних ринків.

Відповідно до прикінцевих положень Закону № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)» від 18 вересня 2012 року Кабінет Міністрів України та Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом мали привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. За спільністю предмета правового регулювання виникла необхідність внесення змін в наступні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:

Постанову Кабінету Міністрів № 1177 від 17 серпня 2002 р. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачі;

Постанову Кабінету Міністрів N 878 Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів.

На практиці ж зміни було внесено тільки у першу постанову: 2 жовтня 2013 року Постановою № 727 Кабінет Міністрів України вніс зміни в Постанову Кабінету Міністрів № 1177 від 17 серпня 2002 р. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів. Відповідно до Пояснювальної записки до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 727 «Про внесення зміни до пункту 2 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів № 1177», яку Кабінет Міністрів України прийняв на виконання плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків), метою прийняття проекту постанови є приведення Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів у відповідність до вимог Закону України № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків).

Згідно з листом Міністерства фінансів України № 31-11030-03-2/24976 від 22.08.2013 Мінекономрозвитку заплановано проведення роботи щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» у 2014 році, що додатково доводить розуміння Міністерством фінансів України необхідності приведення зазначеного підзаконного нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства.

Постанова Кабінету Міністрів N 878 Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів стосується широкого кола осіб і призначена для багаторазового застосування. Таким чином, внаслідок бездіяльності та нехтування своїми прямими обов’язками з боку Міністерства Фінансів України та прямого невиконання норми Закону України № 5284-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків відбувається порушення права 35 мільйонів користувачів платіжних карток на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків та спотворюється конкуренція між продавцями.

Просимо Комітет сприяти коригуванню та прийняттю в новій редакції наступних документів:

— проекту регуляторного акта «Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ».

— Постанови № 878 Кабінет Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів».

— проекту Положення «Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням»

Пропозиції до Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ«:

Не вносити в Порядок будь-які зобов’язання банків щодо НСМЕП, будь-якої іншої багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент.

Пропозиції до Положення «Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням»:

» 5.9. Еквайри за проханням торгівця мають забезпечувати йому можливість установлення одного платіжного пристрою, який приймає електронні платіжні засоби як мінімум трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України, з правом вільного вибору його типу та умов використання (купівлі/оренди) за умови, що він сертифікований та відповідає вимогам еквайра, процесингової установи та платіжної організації платіжної системи і може використовуватися на основі операційної сумісності.

Порядок реєстрації та використання платіжних пристроїв у платіжній системі визначається правилами цієї платіжної системи і договорами, укладеними торговцями з еквайрами«.

Пропозиції до Постанови № 878 Кабінет Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів»:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Деякі питання безготівкових розрахунків

Відповідно до Податкового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про захист прав споживачів» та Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26 травня 2006 р. N 753, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), повинні здійснити перехід на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням платіжних пристроїв:

до 31 грудня 2014 р. — суб’єкти господарювання (крім суб’єктів малого підприємництва), які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;

до 31 липня 2015 р. — суб’єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб.

до 31 грудня 2017 р. — суб’єкти господарювання (включаючи суб’єктів малого підприємництва), які провадять господарську діяльність на території України без виключень.

Якщо суб’єкт господарювання, який здійснює продаж товарів (надання послуг) застосовує реєстратори розрахункових операцій, кількість встановлених ним платіжних пристроїв повинна становити не менше ніж 50 відсотків кількості реєстраторів розрахункових операцій.

Якщо суб’єкт господарювання, який здійснює продаж товарів (надання послуг) відповідно до закону не використовує реєстратори розрахункових операцій, такий суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявність одного платіжного пристрою для приймання електронних платіжних засобів.

2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг) у формі дистанційної торгівлі (в т.ч. через web-сайт тощо), повинні здійснити перехід на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) в системах електронної торгівлі (комерції):

до 31 грудня 2014 р. — суб’єкти господарювання (крім суб’єктів малого підприємництва), які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;

до 31 липня 2015 р. — cуб’єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб.

до 31 грудня 2017 р. — суб’єкти господарювання (включаючи суб’єктів малого підприємництва), які провадять господарську діяльність на території України без виключень.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету здійснюють перехід на обов’язкове приймання електронних платіжних засобів із використанням платіжних пристроїв та/або через дистанційне обслуговування (в т.ч. через web-сайт тощо):

до 31 грудня 2016 р. — податкові, митні органи на всій території України.

до 31 грудня 2018 р. — усі інші органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету на всій території України.

4. Суб’єкти господарювання повинні забезпечити щоб сума платежу за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів не перевищувала суми платежу за ці товари (послуги) готівкою.

5. При здійсненні сплати до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень комісію банку має право сплачувати платник.

6. Оплата товарів (наданих послуг) з використанням електронних платіжних засобів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених Національним банком України.

7. Рекомендувати банкам забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування державних органів і проведення розрахунків з ними за операціями, які здійснені з використанням електронних платіжних засобів.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 878 (878-2010-п) «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів «(Офіційний вісник України, 2010 року № 74, ст. 45).

Також зазначаємо, що протягом 2013-2014 рр. Національний банк України неодноразово намагався втрутитися в діяльність Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА». Зазначені дії були спрямовані на створення сприятливих для НБУ можливостей уникати подання Асоціацією Заяв про порушення конкуренційного законодавства України та інших не вигідних для НБУ дій із відстоювання асоціацією законних інтересів банків членів Асоціації, їх клієнтів та принципів конкуренції в платіжній сфері.

Розуміючи неправомірність своїх безпідставних вимог до Асоціації, НБУ вирішив обмежити конкуренцію в сфері одного із ключових напрямків діяльності банків членів Асоціації, а саме — в сфері міжбанківської роботи із протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству.

Відповідно до загальновизнаних ролей платіжних систем, банків-учасників платіжних систем, заснованих за їх участю організацій та з дотриманням вимог ст. 39.5 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» зазначені суб’єкти активно взаємодіють для захисту інтересів клієнтів фінансової індустрії та підтримання найвищого рівня безпеки розрахунків із платіжними інструментами. Асоціація відповідно до зазначеної вище норми Закону є власником спеціалізованого програмного комплексу для обміну інформацією для протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству (система Exchange-OnLine) та координує діяльність банків в цій сфері. Інформація щодо співпраці банків в сфері протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству — Додаток 1.

МВС України та Державний комітет фінансового моніторингу на постійній основі отримують інформацію із зазначеного питання від Асоціації ЄМА та високо цінують унікальний досвід Асоціації та її банків-учасників з впровадження на конкурентних засадах спеціалізованого програмного комплексу Exchange-OnLine для обміну інформацією для протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству.

Аналіз та використання підрозділами банків зазначеної інформації проводиться з метою:

— попередження збитків і мінімізація ризиків банківської системи в сфері функціонування в Україні платіжних систем;

— належної ідентифікації платників, отримувачів — суб’єктів правовідносин банківського рахунку (включаючи правовідносини позики, кредитування і розрахунків з використанням документів на переказ та спеціальних платіжних засобів), що є передумовою запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних зазначеними особами в результаті неналежних переказів, переказів здійснених неналежними платниками;

На нараді за участі банків в НБУ в лютому 2013 року, в презентаціях на платіжному Форумі в травні 2013р., в процесі зустрічей із банками протягом 2013 року, представники НБУ намагалися обмежити права банків щодо їх участі у використанні зазначеного спеціалізованого програмного комплексу, який є власністю банків членів Асоціації. Що само по собі є неправомірним втручання в господарську діяльність незалежного господарського об’єднання — Асоціації ЄМА.

Просимо Комітет винести рекомендації на адресу НБУ щодо усунення порушень антиконкуренційного законодавства, в т.ч. в частині:

— недопустимості нав’язування банками виконання примусових обов’язкових умов щодо участі в створюваних під «замовлення» НБУ громадських організацій;

— обмеження прав членів платіжних систем та їх представників брати участь в заснованих за їх участю Асоціаціях;

— обмеження застосування спеціалізованих недержавних програмних комплексів для протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству.

Банки члени Асоціації вважають, що поточна ринкова ситуація в сфері протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству належним чином відповідає засадам конкуренції, а рівноправність учасників цивільно-господарського обороту має бути запорукою невтручання Національного банку України в напрацьовані банками за 15 років практичні здобутки, системи та принципи протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству.

З врахуванням того, що ЗМІ неодноразово звертали увагу громадськості на корупційний характер, притаманний розвитку Національним банком України Національної системи масових електронних платежів до проведення новим керівництвом Національного банку України аудиту з зазначеного питання просимо Комітет винести рекомендації на адресу НБУ, Міністерства фінансів України, Міністерства науки та освіти України, Пенсійного фонду України щодо призупинення впровадження будь-яких проектів із застосуванням технології та/ або платіжних інструментів зазначеної платіжної системи та відкласти прийняття будь-яких нормативно правових актів, предметом яких є впровадження або використання технології, платіжних інструментів зазначеної платіжної системи.

З повагою,

Директор Асоціації Олександр Карпов

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Фальшиві рахунки-фактури!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне