Лист до уряду та НБУ «Щодо належного виконання банками податкового законодавства та забезпечення соціальних гарантій громадян України»

Щодо належного виконання банками податкового законодавства та забезпечення соціальних гарантій громадян України

Лист Прем’єр-міністру України та Яценюку А. П. Голові Національного банку України Гонтаревій В. А. «Щодо належного виконання банками податкового законодавства та забезпечення соціальних гарантій громадян України».

З 7 липня 2014 року, після внесення змін в Податковий кодекс України, передбачено оподаткування доходів громадян, отриманих у вигляді відсотків за банківськими рахунками (відсотки оподатковуються за ставкою 15%). Маючи на меті захист інтересів громадян та приймаючи до уваги передвиборну ситуацію в країні Верховна Рада зробила виключення для оподаткування доходів у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків, відповідно до Податкового кодексу мали бути визначені Національним банком України.

Фінансова індустрія країни передбачала, що розуміючи операційні та юридичні складності, пов’язані із функціонуванням зазначених рахунків та маючі на меті уникнення незручностей для громадян України, Національний банк особисто, або спільно з Міністерством фінансів та Пенсійним фондом, які уповноважені державою на організацію відбору уповноважених банків для виплат зарплат, пенсій тощо та встановлюють або контролюють правила таких виплат, запропонують банкам певні варіанти впровадження законодавчих нововведень, серед яких можуть бути наступні:

1. Зарахування «виключних» виплат на існуючий у клієнта поточний рахунок, режим оподаткування та використання якого є стандартним (відсотки оподатковуються за ставкою 15%), з подальшим зарахуванням «виключних» виплат в сумі, яка не перевищує середню суму таких виплат за певний період (наприклад, за останні 6 місяців) на додатковий поточний рахунок (або технічний субрахунок) з режимом, який не дозволяє переказувати на нього інші надходження на користь клієнта, вкл. нараховані відсотки. Цей механізм залишає клієнту можливість мати один «вхідний» рахунок, сприяє унеможливленню технічних, організаційних, юридичних незручностей для клієнта та банку та забезпечує належне оподаткування доходів по надходженнях громадян, які не відносяться до соціальних, а також дозволяють легко контролювати належність утримання податків та їх сплати громадянами та податковими агентами.

2. Зарахування будь-яких виплат, включаючи «виключні», на існуючий у клієнта поточний рахунок, режим оподаткування та використання якого є стандартним (відсотки оподатковуються за ставкою 15%) з паралельною рекомендацією банкам від Національного банку України не нараховувати проценти на такі поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються соціальні виплати та внесенням Міністерством фінансів та Пенсійним фондом відповідних змін у вимоги (договори), якими встановлені правила здійснення банками зазначених виплат. Такий режим поточних рахунків відповідатиме банківській практиці країн ЄС, сприятиме соціальній відповідальності громадян та стимулюватиме громадян до застосування середньо строкових та довгострокових банківських депозитів.

3. Зарахування будь-яких виплат, включаючи «виключні», на існуючий у клієнта поточний рахунок, режим оподаткування та використання якого залишається стандартним (відсотки оподатковуються за ставкою 15%). Це буде відповідати стану справ у галузі, коли певна кількість вкладників перераховує свою заробітну плату на депозитні рахунки, процентний дохід за якими оподатковується, а решта клієнтів використовує соціальні виплати негайно після отримання і тому нараховані відсотки за залишками по рахунках вимірюється сумами, які не є суттєвими для клієнта як з точки зору доходу, так і його оподаткування.

Натомість, виконуючи вимоги підпункту 41., пункту 1., статті 165 Податкового Кодексу України Національний банк України Постановою № 499 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» передбачив лише загальний порядок функціонування окремих рахунків.

На 29 серпня 2014 року громадяни України активно використовують більше 15 млн. банківських рахунків для отримання соціальних виплат. Режим використання громадянами 15 млн. діючих рахунків відрізняється від очікуваного Урядом та Національним банком режиму використання окремих рахунків наступним чином:

більше 15 млн. діючих рахунків

більше 15 млн. окремих рахунків

Зараховуються підприємствами заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші передбачені законом соціальні виплати

Зараховуються виключно заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші передбачені законом соціальні виплати

Зараховуються підприємствами — роботодавцями кошти на відрядження, матеріальна допомога (не із державних фондів), компенсації на паливо, позичка та інше

Заборонено

Зараховуються будь-які інші кошти, внесені готівкою або перераховані через СЕП НБУ на рахунок будь-якою фізичною особою

Заборонено

Зараховуються будь-які інші кошти, перераховані на рахунок будь-якою юридичною особою по господарським договорам, вкл. договори страхування, підряду, повернення податкового кредиту тощо.

Заборонено

Зараховуються будь-які інші кошти, перераховані на платіжну картку через платіжну систему будь-якою фізичною особою з власної платіжної картки

Заборонено

Зараховуються кошти, повернуті на платіжну картку через платіжну систему юридичною особою, як відшкодування неякісного або повернутого товару

Заборонено

Погашення овердрафту за зарплатним картковим рахунком. Якщо овердрафт складає, наприклад, 3 посадові оклади і сумою однієї заробітної плати його не погасити, клієнт вносить гроші готівкою в погашення заборгованості, або перераховує з іншого рахунку.

Заборонено

Зарахування на картковий рахунок відсотків, нарахованих банком за користування такими коштами.

Заборонено

Основними проблемами, які виникли у зв’язку з вищезазначеним є наступні:

— не зручність для клієнтів, в т.ч.: плутанина із реквізитами двох окремих рахунків для різних типів операцій, помилки та тривалі з’ясування причин не нарахувань, пошук коштів, зарахованих на рахунки «до з’ясування», очікування повернення коштів платникам для нового «правильного» зарахування тощо;

— операційні проблеми для банків: без будь-якої логіки або бізнес потреби за власний рахунок, і з суттєвими інвестиціями та протягом тривалого періоду, необхідно впроваджувати функціонування паралельно двох балансових або аналітичних рахунків до однієї картки, організовувати ручне опрацювання «призначення платежу», ручне опрацювання повернень для належного зарахування на «правильні» рахунки, забезпечувати значне збільшення персоналу на вирішення клієнтських питань, пов’язаних з помилками платників та ручною обробкою тощо;

— юридичні проблеми, в т.ч. пов’язані з вимушеним порушенням банками вимог спеціального платіжного законодавства в частині відповідальності банка отримувача згідно вимог ЦКУ за не своєчасне виконання платіжного документу з платежем, який заборонено зараховувати на окремий рахунок, або зарахування з порушеннями, в зв’язку з не можливістю відмовити клієнту в зарахуванні «забороненого» платежу, навіть за відсутності волевиявлення клієнта на відкриття окремого рахунку або зміни режиму використання його діючого рахунку тощо;

— корупційна складова (в процесі перевірок Державною фіскальною службою та/ або Національним Банком режиму окремих рахунків та «закриття очей» на порушення банками та клієнтами виключного режиму окремих рахунків.

Операційні можливості банків є не однаковими та залежать від значної кількості чинників, які не є універсальними або притаманними кожному з банків, задіяних у соціальних виплатах. Це в окремих випадках вже призвело до реалізації банками виключної стратегії, що передбачає не нараховування процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються соціальні виплати.

Враховуючи розвиток безготівкових розрахунків протягом останніх років та його позитивний вплив на державні фінанси є незаперечним зацікавленість Уряду, Національного банку України та банківського співтовариства в подальшій позитивній динаміці використання громадянами поточних «карткових» рахунків.

Члени Асоціації просять Уряд та Національний банк скоригувати державну політику в частині механізму реалізації підпункту 41., пункту 1., статті 165 Податкового Кодексу України та Постанови № 499 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», надавши банкам офіційні рекомендації або вказівки застосовувати комбінацію із запропонованих вище варіантів, а також публічно поінформувати громадян про те, що банки мають право реалізовувати різні варіанти обслуговування соціальних виплат в залежності від власних можливостей.

Крім того, банківська спільнота очікує вирішення Кабінетом міністрів України наступних питань, пов’язаних із пенсійними виплатами:

— відміни практики надання банкам Пенсійним фондом права на обслуговування пенсійних рахунків для кожної окремої області й тільки на один рік, у зв’язку з її явним корупційним характером,

— переведення документообігу (реєстри нарахованих пенсій тощо) між Пенсійним фондом та банками виключно в електронну форму з відміною документообігу у вигляді паперових реєстрів;

— запровадження відкритої практики, зрозумілого механізму й прозорих правил участі банків в реалізації пенсійних виплат, подібних до правил, встановлених Міністерством Фінансів щодо участі банків в реалізації зарплатних виплат.

Для цього Кабінет Міністрів України може внести відповідні зміни в «Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596.

З повагою, Директор Асоціації, Член Громадської Ради НБУ О.Карпов

Оригінал листа «Щодо належного виконання банками податкового законодавства та забезпечення соціальних гарантій громадян України»

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Фальшиві рахунки-фактури!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне