Лист в Антимонопольний Комітет України «Про порушення конкуренційного законодавства України»

Лист в Антимонопольний Комітет України від 03.10.2014 р.

Дозвольте поінформувати Вас про нормативні акти та дії, метою яких є антиконкуренційний адміністративний вплив на ринок банківських послуг, шляхом надання переваг банкам з державним капіталом та відповідне обмеження прав та законних інтересів клієнтів — фізичних осіб та господарської самостійності банківських установ недержавного сектору економіки.

На підставі звернень клієнтів до банків членів платіжних систем та повідомлень ЗМІ протягом останнього тижня стала відома наступна інформація.

31 березня 2014 року на засіданні Урядового Комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва Прем’єр Міністром України було підписано Витяг з Протоколу № 1, (копія — додаток № 1) у якому окремим дорученням підпунктом 11 зазначено:

«Мінекономрозвитку, Мінфіну, іншим заінтересованим органам виконавчої влади за участю Національного банку провести аналіз практики розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належить державі, з метою забезпечення такого обслуговування державним банками та подати Кабінету Міністрів відповідні висновки та пропозиції.»
Зазначене вище рішення Кабінету Міністрів України запустило процес антиконкуренційних дій органів влади, місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю з прийняття актів, надання письмових чи усних вказівок, інших дій та бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи) державних підприємств, установ та організацій, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження та спотворення конкуренції.

Так, вже 13 травні 2014 року (на виконання вимог листа Державного центру зайнятості від 7 травня 2014 року №ДЦ-14-2887/0/6-14 з проханням до 16 травня опрацювати «питання переходу підпорядкованого Вам центру на обслуговування в один з державних банків України за зарплатним проектом») директорам міських та районних центрів зайнятості було направлено інструкції щодо необхідності отримання та опрацювання відповідних комерційних пропозицій від державних банків та до 13 липня 2014 року забезпечити переведення на обслуговування в державний банк.» (копія — додаток № 2).

16 червня 2014 року Житомирська обласна Рада рекомендувала всім комунальним підприємствам, установам та організаціям з рекомендацією переходити на обслуговування в один з державних банків України за зарплатним проектом та до 16 липня 2014 року поінформувати про це Раду (копія — додаток № 3).

Тим самим, державні установи та організації розпочали активно порушувати антимонопольне законодавство лише на підставі «рекомендацій» або «аналізу практики розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання державного сектору економіки», що має розглядатися як порушення Статті 41 Конституції України, Статті 98 КЗпПУ та Статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року № 318 «Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги» та наказу Міністерства фінансів України від 24 вересня 2010 року № 1086 «Про затвердження Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги», попередніх неодноразових рекомендацій АМКУ з питань зарплатних проектів.

26 травня 2014 року ситуацію суттєво ускладнив лист № 307 Голови СБУ на адресу Прем’єр-міністру України (копія — додаток 4), яким приватні банки були звинувачені в корупційних діях в сфері обслуговування державних підприємств, установ та організацій.

З врахуванням цього та пропозицій СБУ з економічних питань, включаючи пільгові тарифи на обслуговування зарплатних клієнтів, можна було б передбачити, що СБУ як і за часів злочинного режиму В. Ф. Януковича продовжує виконання окремих «замовлень» в конкурентній боротьбі суб’єктів господарювання, і, відповідно, Прем’єр-міністр, колишній банкір, призначений на посаду в результаті Революції гідності мав би відповісти на безпідставні звинувачення СБУ на адресу банків та економічні фантазії належним чином.

Але не так сталося, як гадалося.

11 вересня 2014 року на засіданні Кабінету Міністрів України всупереч чинному законодавству прийнято колегіальне рішення з окремих питань № 2, (копія — додаток 5), яким приватні банки були відсторонені від обслуговування державних підприємств, установ та організацій, які відносяться до сфери державної безпеки та оборони.

Протягом вересня 2014 року відбувається масова зміна клієнтами державних підприємств, установ та організацій, і не тільки тих, що відносяться до сфери державної безпеки та оборони, обслуговуючих банків з приватних на державні (копії документів — додаток 6 −11 додаються).

Враховуючи статистичну інформацію Національного банку України (витяг — додаток № 12) та той факт, що лише 3 з 72 банків протягом останніх більше ніж 10 років вповноважених Державою на обслуговування державних підприємств, установ та організацій, включаючи ті, які відносяться до сфери державної безпеки та оборони, є державними банками, не важко передбачити, що зазначені 3 банка не спроможні належним чином на високому рівні, який склався в результаті економічної конкуренції між 72 банками, обслуговувати зазначених вище клієнтів. Крім того, зазначені банки займають в середньому 10% ринку торгових терміналів та банкоматів і обмежені в можливостях надати послуги адекватного рівня без значних державних витрат на розбудову власної платіжної інфраструктури.

Не викликає сумнівів, той факт, що рішення, прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 11 вересня 2014 року окрім невідповідності цивільному, господарському, конкуренційному та кримінальному законодавству України також протирічить загальним принципам, духу та букві угоди між Україною та СОТ, а також угоді з ЄС.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
Антиконкурентні узгоджені дії зазначені вище вже призвели до:

— обмеження господарської самостійності банківських установ щодо обслуговування клієнтів за зарплатними та соціальними проектами, які займають значну долю (більше 10 млн. рахунків) у загальному розрізі обслуговування,
— необґрунтованих переваг для окремих банків, при відповідному обмеженні свободи економічного вибору для інших банків,
— обмеження прав та законних інтересів громадян України — клієнтів інших ніж державних банківських установ на користування платіжними картками інших комерційних банків за зарплатними (соціальними) проектами.
— суттєвого звуження можливостей пільгового використання та вільного вибору клієнтами банків на підставі ринкових конкурентних переваг та зростання витрат громадян, користувачів зарплатних карток, в зв’язку з тим, що розгалужена система відділень та інфраструктури для прийому платіжних карток (банкоматна, так і термінальна) недержавних банків становить більше ніж 75% від загальної кількості відповідних платіжних пристроїв в Україні.
Кримінальним законодавством передбачено, що зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкуренційними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів, надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Суб’єкти, зазначені в нашому зверненні та додатках до нього своїми листами, телефонограмами, розпорядженнями, іншими діями, як прямо, так і опосередковано:

— обмежили права та законні інтереси громадян України — клієнтів інших банківських установ на вільний вибір банківських установ на обслуговування за зарплатними проектами;
— надали групам суб’єктів господарювання пільги чи інші переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів;
— створили несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами групам суб’єктів господарювання;
— обмежили коло банків, членів платіжних систем, що можуть здійснювати обслуговування за зарплатними проектами;
— ініціювали розподіл ринку фінансових послуг між суб’єктами господарювання за асортиментом товарів, колом споживачів та продавців.

Сподіваючись на Ваше розуміння та всебічну підтримку, просимо витребувати всі пов’язані з цією заявою документи у державних органів для повного та всебічного дослідження обставин справи та вжити передбачені законодавством заходи щодо припинення триваючого порушень антиконкуренційного законодавства в частині відмови банкам в праві обслуговувати власних клієнтів за зарплатними (соціальними) проектами.

В разі не можливості прийняття АМКУ справедливого та своєчасного рішення з припинення порушення конкуренційного законодавства, просимо рекомендувати Кабінету Міністрів України внести зміни до рішення з окремих питань № 2 від 11 вересня 2014 року, яким передбачити, що клієнти які мають рахунки в державних банках повинні використовувати власні платіжні картки виключно в термінальній та банкоматній мережі зазначених банків. Тільки таким чином держава зможе на 100% бути впевнена в безпеці, надійності, конфіденційності та безкоштовності платіжних операцій співробітників державних підприємств, установ та організацій, включаючи ті, які відносяться до сфери державної безпеки та оборони.

З повагою, член Громадської Ради Національного банку України, директор Асоціації Олександр Карпов

Оригінал листа

Додатки:

Лист Міністра оборони України генерал-полковника В.В.Гелетея

Вказівка до підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Окреме доручення Керівникам територіальних органів ДСНС України

Лист Голови СБУ «Щодо загрози фінансової стабільності державного сектору»

Лист Голови Державної пенітенціарної служби «Щодо переведення на обслуговування до державних банків»

«Щодо виплати заробітної плати учасникам АТО»

Протокол засідання Кабінету Міністрів України

Методичні рекомендації з організації роботи розпорядників коштів щодо переведення розрахунків із виплати грошового забезпечення військовослужбовців і заробітної плати працівників військових частин та установ Збройних Сил до установ державних банків

Телеграмма Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління

Члени ПС — учасники Мінфінтендерів 10-2014

Вам также будет интересно:

Глава ЕС3 Europol Стивен Вилсон продлил представительство ЕМА в группе советников

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?

Заседание

Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні