Готовність до співпраці детально

ГОТОВНІСТЬ ДО СПІВПРАЦІ

Асоціація «ЄМА» з самого початку свого створення в 1999 році спеціалізується на питаннях протидії картковому шахрайству і за цей час накопичила та продовжує набувати провідний професійний досвід та знання щодо найкращих зразків світової практики з протидії шахрайству з платіжними інструментами. НАША ГОТОВНІСТЬ до співпраці уособлює НАШЕ БАЖАННЯ та ВМІННЯ поділитися власним досвідом для налагодження безпечної інфраструктури випуску та обслуговування платіжних інструментів в Україні.

Що ми пропонуємо:
 • Проведення навчання співробітників правоохоронних органів в сфері виявлення, запобігання, розслідування фактів шахрайства з платіжними інструментами та судочинства.

В умовах відсутності глибокої спеціалізації українські слідчі, прокурори та судді зобов’язані володіти належними знаннями щодо всіх типів кримінальних справ. В той час як розслідування звичайних злочинів не потребує окремої підготовки з питань розкриття злочину, збирання доказів, підготовки справи до її передання до суду, подання доказів та підтримки обвинувачення в суді, то розслідування злочинів з використанням платіжних інструментів вимагає наявності у співробітників правоохоронних органів спеціальних знань в сфері функціонування платіжних інструментів, знання різновидів та схем платіжного шахрайства. Відсутність таких знань у співробітників правоохоронних органів тягне за собою значні складності з точки зору належного розслідування фактів шахрайства з платіжними інструментами та притягнення винних до відповідальності.

Наші ініціативи:

 • Розробка та підтримка спеціалізованої навчальної онлайн-енциклопедії для співробітників правоохоронних органів в системі міжбанківського обміну інформацією «Exchange-Online» з метою організації навчання якомога більшої кількості діючих слідчих, прокурорів та суддів в умовах постійного активного збільшення обсягу інформації щодо появи нових платіжних інструментів, технологій та схем шахрайства з їх використанням. Детальніше >

Особливості та принципи побудови спеціалізованої онлайн-енциклопедії для співробітників правоохоронних органів (далі за текстом — «Онлайн-енциклопедія»):

 • Онлайн-енциклопедія розміщується на закритому Інтернет-сайті www.ibe.com.ua — в системі міжбанківського обміну інформацією «Exchange-Online», що діє на основі чинного законодавства України, договорів з членами та учасниками Асоціації, Порядку взаємодії членів та учасників Асоціації та Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України, Свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних «Exchange-Online», інших нормативних документів та документів Асоціації.
 • Матеріали Онлайн-енциклопедії розробляється, оновлюються та редагуються Асоціацією «ЄМА». Асоціація також підтримує та адмініструє роботу Онлайн-енциклопедії.
 • Користувачами Онлайн-енциклопедії є співробітники правоохоронних органів (Управління боротьби з кіберзлочинністю, Департаменту карного розшуку та Головного Слідчого управління МВС України, Генеральної Прокуратури, Міністерства Юстиції).
  Онлайн-енциклопедія — це навчально-довідковий посібник, що містить стислі, впорядковані відомості про традиційні та новітні платіжні інструменти, технології, схеми шахрайства з їх використанням, що постійно та оперативно оновлюються внаслідок появи нових платіжних інструментів, технологій, видів шахрайства, засобів протидії, тощо.
 • Онлайн-енциклопедія складається зі статей: (1) статті-огляди, в яких надається інформація по суті питання (наприклад, стаття «Cash Trapping» містить визначення, інформацію щодо різновидів такого шахрайства, детальний опис схеми шахрайства (етапи здійснення), типові сліди шахрайства та банківські документи (матеріали), що їх фіксують, фото (відео) матеріали); (2) статті-тлумачення, в яких надаються тлумачення спеціалізованих фінансових, технічних та технологічних термінів, скорочень та синонімів українською та англійською мовами термінів практики безготівкових розрахунків; (3) статті-посилання, які адресують до іншого терміну.
 • Для зручності використання Онлайн-енциклопедія обладнана механізмом пошуку конкретного терміну (ключового слова) та механізмом гіперпосилань, — при бажанні користувач за гіперпосиланням може перейти до статті-огляду та отримати більш повну інформацію про тему, яка його цікавить.
 • Онлайн-енциклопедія є інтерактивною: розроблюється не тільки для пред’явлення користувачам інформації, але й для надання їм (в разі необхідності) «зворотного зв’язку» від профільних співробітників Асоціації та банківських експертів, — в разі потреби співробітник правоохоронних органів, використовуючи функціонал Онлайн-енциклопедії, може задати питання щодо її статті або певного розслідування шахрайства з використанням платіжних інструментів та отримати на нього оперативну кваліфіковану відповідь.
 • Доступ співробітників правоохоронних органів до матеріалів Онлайн-енциклопедії є безкоштовним.
 • Для забезпечення інформаційної безпеки доступ до матеріалів Онлайн-енциклопедії зорганізований за допомогою апаратних токенів.

 • Розробка та підтримка системи дистанційного навчання для співробітників правоохоронних органів з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня в сфері протидії шахрайству з використанням платіжних інструментів через надання доступу до якісних систематизованих знань та можливість поєднання навчання з виконанням службових обов’язків. Детальніше >

Особливості та принципи функціонування системи дистанційного навчання для співробітників правоохоронних органів (далі за текстом — «Система дистанційного навчання»):

 • Система дистанційного навчання має сприятиме зміцненню практичних навичок та оволодінню механізмами, які необхідні для ефективного документування та розслідування злочинів, що пов’язані з платіжними інструментами та вдосконаленню знань щодо того, як застосовувати на практиці всі надані законом повноваження для забезпечення ефективного розслідування кримінальних проваджень щодо таких злочинів;
 • Навчальний курс складається з модулів та передбачає постійне оновлення матеріалів курсу. Для визначення якості засвоєння навчального матеріалу та загальної оцінки результатів навчання система дистанційного навчання передбачає здійснення вхідного та підсумкового контролю знань, що були отримані співробітниками правоохоронних органів.

 • Проведення інтерактивних навчальних тренінгів та семінарів для співробітників правоохоронних органів з метою зміцнення їх потенціалу в протидії шахрайству з використанням платіжних інструментів.
 • Проведення навчання випускників вищих навчальних закладів МВС України в сфері функціонування платіжних інструментів та виявлення, запобігання, розслідування фактів шахрайства з їх використанням.

Система правоохоронних органів України є суб’єктом активних прогресивних перетворень. Перелік проблемних тем, які є особливо актуальними в умовах сьогодення, доповнюється питанням базової підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів, оскільки від успіху їх професійної підготовки залежить успіх функціонування правоохоронної системи. Саме тому забезпечення базової підготовки та підвищення рівня компетенції в сфері функціонування сучасних платіжних інструментів та виявлення, запобігання, розслідування фактів шахрайства з їх використанням виступає однією з важливих характеристик професійного становлення майбутніх офіцерів правоохоронних органів та запорукою ефективності правоохоронної системи.

Наші ініціативи:

З метою забезпечення базової підготовки (підвищення рівня компетенції) випускників вищих навчальних закладів МВС України щодо функціонування платіжних інструментів та шахрайства з їх використанням:

 • Розробка спецкурсу «Платіжні інструменти та злочини з їх використанням» для впровадження його в існуючий перелік дисциплін вищих навчальних закладів МВС України.
 • Розробка спеціалізованого учбового посібника (методичного посібника) для його використання в процесі навчання майбутніх офіцерів правоохоронних органів.
 • Проведення інтерактивних навчальних тренінгів та семінарів для студентів вищих навчальних закладів МВС України.

Реалізовані проекти: Навчання нової патрульної служби України «Моя нова поліція» в м. Київ

 • Проведення навчання та підвищення кваліфікації банківських працівників в сфері організації безпечної інфраструктури випуску та обслуговування платіжних інструментів

В умовах обмеженості бюджетів на навчання українські банки з метою здобуття їх співробітниками глибших знань та досвіду в сфері попередження та протидії шахрайству з використанням платіжних інструментів постійно шукають підтримку в платіжних системах та вітчизняному навчальному секторі. Але вартість професійного навчання, що пропонується платіжними системами, здебільшого, є занадто високою для вітчизняних банків. Додатковими стримуючими факторами для проходження навчання в платіжних системах виступають іноземна мова викладання, проведення семінарів за потрібною тематикою обмежену кількість разів на рік та неможливість врахування в процесі викладання місцевої специфіки (тенденцій шахрайства, законодавства, рівня наявних технологій, тощо).

Наші ініціативи:

 • Розробка та підтримка системи дистанційного навчання для банківських співробітників з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня в сфері протидії шахрайству з використанням платіжних інструментів через надання доступу до якісних систематизованих знань та можливість поєднання навчання з виконанням службових обов’язків. Детальніше >

З метою забезпечення базової підготовки (підвищення рівня компетенції) випускників вищих навчальних закладів МВС України щодо функціонування платіжних інструментів та шахрайства з їх використанням:

 • Система дистанційного навчання має сприятиме зміцненню практичних навичок та оволодінню механізмами, які необхідні для ефективної протидії шахрайству з використанням платіжних інструментів;
 • Навчальний курс складається з модулів та передбачає викладання основних модулів — для співробітників банківської та інформаційної безпеки, платіжного та фінансового моніторингу, експертів з питань операційних ризиків та додаткових модулів — для працівників карткових підрозділів та співробітників фронт-офісу.
 • Для визначення якості засвоєння навчального матеріалу та загальної оцінки результатів навчання система дистанційного навчання передбачає здійснення вхідного та підсумкового контролю знань, що були отримані банківськими співробітниками.
 • Крім постійно обновлюваних матеріалів основних та додаткових модулів система дистанційного навчання передбачає щомісячну публікацію перекладених, адаптованих новин та інформаційних бюлетенів платіжних систем щодо безпеки карткових платежів.
 • Проведення інтерактивних навчальних тренінгів та семінарів для банківських співробітників.

Проекти, що плануються найближчим часом: Семінар з банківської безпеки «Шахрайство з платіжними інструментами: Що? Де? Як? Передовий досвід з протидії»

 • Сприяння підвищенню грамотності банківських клієнтів в сфері безпечного використання платіжних інструментів

Сьогодні вітчизняний ринок банківських продуктів розвивається дуже активно: щодня банки пропонують своїм клієнтам нові, високотехнологічні платіжні інструменти, послуги та сервіси, — на зміну традиційним платіжним технологіям приходять інноваційні IT-технології. Водночас стає все очевиднішим факт збільшення розриву між просунутими банківським продуктами та рівнем грамотності пересічних банківських клієнтів.

Наші ініціативи:

 • Оцінка грамотності банківських клієнтів у сфері використання платіжних інструментів.

Реалізовані проекти: Комплексне соціологічне дослідження «Шахрайство та грамотність у сфері використання платіжних інструментів: погляд українського споживача»

 • Сприяння підвищенню рівня знань банківських клієнтів щодо дієвих та ефективних засобів захисту від шахрайства в сфері використання платіжних інструментів за допомогою сучасних підходів до навчання

Засновані проекти: освітній відео-проект «АЗБУКА БЕЗПЕКИ»; мобільний додаток EMA Safe ATM

Safe ATM

 • Проведення навчання учнів шкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів в сфері безпечного використання платіжних інструментів

Те, що попередні покоління називали «новими технологіями» або «технологіями майбутнього», для нового покоління (Generation Z) вже справжнє: Інтернет, YouTube, мобільні телефони, планшети, комп’ютерні ігри, платіжні картки, банкомати, торгівельні ПОС-термінали, Інтернет-торгівля… Водночас очевидним є факт, що сучасні «цифрові» діти зовсім не захищені від шахрайства в сфері використання сучасних платіжних технологій та без відповідного навчання мають мало шансів стати грамотними користувачами банківських продуктів та сервісів.

Наші ініціативи:

 • Сприяння підвищенню рівня знань учнів шкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів в сфері безпечного використання платіжних інструментів за допомогою сучасних підходів до навчання

Засновані проекти: освітній відео-проект «АЗБУКА БЕЗПЕКИ»; мобільний додаток EMA Safe ATM

Safe ATM
Що нам потрібно:

ВАШЕ БАЖАННЯ сприяти налагодженню безпечної інфраструктури функціонування платіжних інструментів та розвитку грамотного суспільства в Україні.

Тому ЯКЩО ВИ особисто або організація, яку ви представляєте, є небайдужими та зацікавленими в сприянні побудови безпечної інфраструктури функціонування платіжних інструментів та розвитку грамотного суспільства в Україні:

 • представником державних органів (в т.ч. правоохоронних) України;
 • шкільним, професійно-технічним або вищим навчальним закладом;
 • вищим навчальним закладом МВС України;
 • небайдужим батьком—матір’ю
 • громадською ініціативою;
 • благодійною фундацією;
 • банком;
 • ЗМІ,

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВПРАЦІ!

НАШІ КОНТАКТИ
Керівник ЕМА Academy

Раїса ФЕДОРОВСЬКА

+38 050 390 10 26