Готовність до співпраці

ГОТОВНІСТЬ ДО СПІВПРАЦІ

Асоціація «ЄМА» з самого початку свого створення в 1999 році спеціалізується на питаннях протидії картковому шахрайству і за цей час накопичила та продовжує набувати провідний професійний досвід та знання щодо найкращих зразків світової практики з протидії шахрайству з платіжними інструментами. НАША ГОТОВНІСТЬ до співпраці уособлює НАШЕ БАЖАННЯ та ВМІННЯ поділитися власним досвідом для налагодження безпечної інфраструктури випуску та обслуговування платіжних інструментів в Україні.

Що ми пропонуємо:
 • Проведення навчання співробітників правоохоронних органів в сфері виявлення, запобігання, розслідування фактів шахрайства з платіжними інструментами та судочинства.

В умовах відсутності глибокої спеціалізації українські слідчі, прокурори та судді зобов’язані володіти належними знаннями щодо всіх типів кримінальних справ. В той час як розслідування звичайних злочинів не потребує окремої підготовки з питань розкриття злочину, збирання доказів, підготовки справи до її передання до суду, подання доказів та підтримки обвинувачення в суді, то розслідування злочинів з використанням платіжних інструментів вимагає наявності у співробітників правоохоронних органів спеціальних знань в сфері функціонування платіжних інструментів, знання різновидів та схем платіжного шахрайства. Відсутність таких знань у співробітників правоохоронних органів тягне за собою значні складності з точки зору належного розслідування фактів шахрайства з платіжними інструментами та притягнення винних до відповідальності. Наші ініціативи>

 • Проведення навчання випускників вищих навчальних закладів МВС України в сфері функціонування платіжних інструментів та виявлення, запобігання, розслідування фактів шахрайства з їх використанням.

Система правоохоронних органів України є суб’єктом активних прогресивних перетворень. Перелік проблемних тем, які є особливо актуальними в умовах сьогодення, доповнюється питанням базової підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів, оскільки від успіху їх професійної підготовки залежить успіх функціонування правоохоронної системи. Саме тому забезпечення базової підготовки та підвищення рівня компетенції в сфері функціонування сучасних платіжних інструментів та виявлення, запобігання, розслідування фактів шахрайства з їх використанням виступає однією з важливих характеристик професійного становлення майбутніх офіцерів правоохоронних органів та запорукою ефективності правоохоронної системи. Наші ініціативи>

 • Проведення навчання та підвищення кваліфікації банківських працівників в сфері організації безпечної інфраструктури випуску та обслуговування платіжних інструментів

В умовах обмеженості бюджетів на навчання українські банки з метою здобуття їх співробітниками глибших знань та досвіду в сфері попередження та протидії шахрайству з використанням платіжних інструментів постійно шукають підтримку в платіжних системах та вітчизняному навчальному секторі. Але вартість професійного навчання, що пропонується платіжними системами, здебільшого, є занадто високою для вітчизняних банків. Додатковими стримуючими факторами для проходження навчання в платіжних системах виступають іноземна мова викладання, проведення семінарів за потрібною тематикою обмежену кількість разів на рік та неможливість врахування в процесі викладання місцевої специфіки (тенденцій шахрайства, законодавства, рівня наявних технологій, тощо). Наші ініціативи>

 • Сприяння підвищенню грамотності банківських клієнтів в сфері безпечного використання платіжних інструментів

Сьогодні вітчизняний ринок банківських продуктів розвивається дуже активно: щодня банки пропонують своїм клієнтам нові, високотехнологічні платіжні інструменти, послуги та сервіси, — на зміну традиційним платіжним технологіям приходять інноваційні IT-технології. Водночас стає все очевиднішим факт збільшення розриву між просунутими банківським продуктами та рівнем грамотності пересічних банківських клієнтів. Наші ініціативи>

 • Проведення навчання учнів шкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів в сфері безпечного використання платіжних інструментів

Те, що попередні покоління називали «новими технологіями» або «технологіями майбутнього», для нового покоління (Generation Z) вже справжнє: Інтернет, YouTube, мобільні телефони, планшети, комп’ютерні ігри, платіжні картки, банкомати, торгівельні ПОС-термінали, Інтернет-торгівля… Водночас очевидним є факт, що сучасні «цифрові» діти зовсім не захищені від шахрайства в сфері використання сучасних платіжних технологій та без відповідного навчання мають мало шансів стати грамотними користувачами банківських продуктів та сервісів. Наші ініціативи>

Що нам потрібно:

ВАШЕ БАЖАННЯ сприяти налагодженню безпечної інфраструктури функціонування платіжних інструментів та розвитку грамотного суспільства в Україні.

Тому ЯКЩО ВИ особисто або організація, яку ви представляєте, є небайдужими та зацікавленими в сприянні побудови безпечної інфраструктури функціонування платіжних інструментів та розвитку грамотного суспільства в Україні:

 • представником державних органів (в т.ч. правоохоронних) України;
 • шкільним, професійно-технічним або вищим навчальним закладом;
 • вищим навчальним закладом МВС України;
 • небайдужим батьком—матір’ю
 • громадською ініціативою;
 • благодійною фундацією;
 • банком;
 • ЗМІ,

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВПРАЦІ!

НАШІ КОНТАКТИ
Керівник ЕМА Academy

Раїса ФЕДОРОВСЬКА

+38 050 390 10 26