Звернення до Міністра фінансів України Колобова Ю.В.

Звернення до Міністра фінансів

Шановний Юрію Володимировичу!

Дозвольте висловити свою глибоку повагу і підтримку Вашої діяльності та побажати подальших успіхів.

Асоціація ЄМА за ініціативи лідерів ринку, членів Асоціації звертається до Вас у зв’язку із Проектом наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ», оприлюдненим на сайті Міністерства 06.02.2014р.

З врахуванням публічної позиції та активних дій Уряду та Національного банку України з удосконалення багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України в рамках реалізації Стратегічної програми розвитку безготівкових платежів в Україні на 2012 — 2014 роки просити Вас викласти:

— Пункт 3 розділу І Порядку у такій редакції:
«3. До участі в Конкурсі допускаються виключно банки, статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд. гривень, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу чи голосів, а також інші банки які здійснюють емісію платіжних карток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України…»
— Пункт 9.1. розділу ІV Порядку у такій редакції:
9.1. Порушенням уповноваженим банком вимог, встановлених пункту 3 розділу I та цього Порядку вважається:

— не набуття статусу члена багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України, до 01.07.2014р.;
— відсутність емітованих карток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України, до 01.01.2015р.;
— не забезпечення випуску картки багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України, для кожного працівника бюджетної установи, який уклав з банком договір до 01.01.2016р.;
Для банків, які набули статусу переможців Конкурсу після 01.04.2014 строки обраховуються так:
— не набуття статусу члена багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України, протягом двох кварталів з моменту набуття статусу переможця Конкурсу;
— відсутність емітованих карток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України, протягом чотирьох кварталів з моменту набуття статусу переможця Конкурсу;
— не забезпечення випуску картки багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України, для кожного працівника бюджетної установи, який уклав з банком договір протягом восьми кварталів з моменту набуття статусу переможця Конкурсу;

Додатково просимо врахувати, що розвиток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є НБУ може бути в повній мірі забезпечений банками емітентами карток тільки в разі наявності широкої мережі прийому карток в торговельно-сервісних підприємствах України. Оновивши зазначену систему на основі специфікації EMV, Національний банк України прислухався до експертної думки провідних українських банків эквайров. В результаті була усунута технологічна несумісність карток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є НБУ з інфраструктурою ПОС-терміналів, які обслуговують картки MasterCard та Visa.
Водночас суттєвим гальмуючим чинником з розвитку інфраструктури прийому карток є не відповідність суб’єктного складу Постанови Кабінету Міністрів № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» суб’єктному складу учасників правовідносин прийому до сплати платіжних карток, передбаченому ст.14.19 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ст. 163-15 КУпАП. Як ви напевно знаєте є непоодинокі випадки звернення громадян України- користувачів платіжних карток до адміністративних судів та прокуратури щодо визнання Постанови Кабінету Міністрів України N 878 Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів не чинною, з мотивів не відповідності правовим актам вищої юридичної сили та фактичної не можливості використовувати свої платіжні картки у 80% суб’єктів господарювання України.
Після приведення нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України у відповідність із нормативно-правовими актами вищої юридичної сили мережа приймання карток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є НБУ, MasterCard та Visa на території України складе не менш 1,6 млн. пунктів приймання ( приблизно в 8 раз більше ніж на 14-02-2014г.) тому що у провідних банків эквайров з’явиться практичний інтерес забезпечити приймання карток багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є НБУ у всіх суб’єктах господарювання.
6 банків еквайрів (вкл. Ощадний банк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Дельтабанк), які закінчили сертифікацію прийому багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є НБУ у власних АТМ та ПОС-терміналах, є власниками лише 15% банкоматно-термінальної мережі країни, і не здатні забезпечити прийом цих карток із 100% задоволенням потреб громадян України, в першу чергу громадян — співробітників бюджетних установ. Поточна ситуація на ринку емісії та еквайрингу додається — Таблиця 1 та пояснення до неї.

Згідно з листом Міністерства фінансів України № 31-11030-03-2/24976 від 22.08.2013 Мінекономрозвитку заплановано проведення роботи щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» у 2014 році, що підтверджує розуміння Кабінетом Міністрів України необхідності приведення зазначеного підзаконного нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства, а саме коло суб’єктів господарювання, які мають забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не відповідає колу суб’єктів господарювання, які мають забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів відповідно до ст.14.19 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст.163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 19-1, 20.1 Податкового Кодексу України та з врахуванням ст. 51 та 55 Господарського Кодексу України.
На нашу думку для прискорення розвитку мережі прийому багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є НБУ та реалізації Стратегічної програми розвитку безготівкових платежів в Україні на 2012 — 2014 роки потрібно як мінімум вилучити з постанови Кабінету Міністрів України № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» слова «та які відповідно до закону повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій» та інші невідповідності Законам та Кодексам, або прийняти нову Постанову Кабінету Міністрів з цього питання (додається проект на 2 листах, розроблений банками еквайрами, який за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності було надіслано в Кабінет Міністрів України в серпні 2013 року).
Розвиток в конкурентних умовах будь-якої платіжної системи забезпечується платіжною організацією (фактично, власником) платіжної системи шляхом заохочення банків здійснювати емісію платіжних карток та, особливо, забезпечувати мережу (термінали, банкомати) для їх прийому. Цим шляхом розвивався ринок платіжних терміналів платіжних систем MasterCard та Visa, які не тільки відповідними тарифами стимулювали встановлення терміналів, а й частково фінансували банки для їх встановлення. Це забезпечило наявність в Україні більше 192 000 платіжних терміналів для прийому карток MasterCard та Visa (кількість платіжних терміналів, в яких клієнти мають змогу фактично розрахуватися картками НСМЕП не перевищує 18 000 терміналів).
Натомість в листопаді 2013 року НБУ оприлюднено проект Положення «Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» в п.5.9 якого банків за ініціативою НБУ банки намагаються зобов’язати «забезпечувати торговцю можливість установлення одного платіжного пристрою, який приймає електронні платіжні засоби як мінімум трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України», що на 100% відповідає визначенню платіжної системи НСМЕП.

Просимо Вас звернутися до Національного банку України з проханням усунути з проекту Положення «Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» зазначене зобов’язання як таке, що порушує п.14.19 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ст. 163-15 КУпАП, тому що відповідно до законодавства це зобов’язані є зобов’язанням суб’єктів господарювання.

З глибокою повагою,

Директор Асоціації Олександр Карпов

Повний текст звернення

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Фальшиві рахунки-фактури!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне