Лист голові НБУ щодо дотримання банками вимог Постанови НБУ №540 від 29.08.2014 р., №496 від 29.12.2007р., №43 від 04.02.2014р.

Лист голові НБУ

Від імені банків членів платіжних систем бажаємо плідної роботи з реформування фінансового сектору України.

Додатково до наших запитів № 4-05/2-14 від 30.04.2014р. та № 4-05/2 (2)-14 від 09.07.2014р. звертаємось до Вас з питання встановлених нормативами Національного банку України обмежень безготівкового використання громадянами платіжних карток закордоном та отримання готівки в валюті за платіжними картками в Україні.

Починаючи з квітня 2014 року Національний банк України звертає увагу банків-членів платіжних систем на те, що дія п.2 Постанови НБУ № 245 від 29.04.2014, з 01.06.2014р. — п.2 Постанови № 328 від 30.05.2014р., з 01.09.2014р. — п.4 Постанови № 540 від 29.08.2014, у частині обмеження проведення переказів з рахунків фізичних осіб в іноземній валюті за рубіж, поширюються в т.ч. на операції з оплати товарів і послуг із застосуванням платіжних карток.

Національний банк України також наголошує, що зазначені вище норми Постанов НБУ № 245 від 29.04.2014, № 328 від 30.05.2014р., № 540 від 29.08.2014 є нічим іншим ніж уточненням та доповненням загального порядку переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007р. № 496 (далі — Правила). Згідно пункту 1.2 Правил одним з видів переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями є перекази на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання, що нібито безпосередньо поширюється на операції з оплати товарів і послуг із застосуванням платіжних карток.

Національним банком України зазначається, що в разі не здійснення банками контролю ТА не встановлення обмежень, в частині безготівкових карткових операцій клієнтів, встановлених зазначеними вище Постановами НБУ, а також в разі переказу іноземної валюти за межі України з рахунків фізичних осіб-резидентів, операції за якими здійснювались з використанням спеціальних платіжних засобів у сумах, що в еквіваленті перевищують 15 000 гривень в один операційний день без підтвердних документів, при проведенні перевірок Національний банк буде штрафувати комерційні банки. Як приклад наводиться акт перевірки № 09-104/15БТ від 21.05.2014, яким зафіксовано, що комерційний банк нібито вчинив порушення валютного законодавства.

Таким чином склалася наступна ситуація:

— норми валютного законодавства, які діють в Україні з 29.12.2007р., вступили в конкуренцію та протиріччя з нормами спеціального платіжного законодавства після прийняття Постанов № 245, № 328, № 540 від 29.08.2014 р.;

— Національний банк України поширював норми зазначених вище Постанов на перекази з використанням спеціальних платіжних засобів (платіжних карток), не зважаючи на загальні принципи цивільного законодавства, якими передбачено, що спеціальне (в цьому випадку, платіжне) законодавство має пріоритет над загальним, в процесі регулювання відповідних правовідносин.

Національний банк України, по суті, вимагає кожну безготівкову операцію із застосуванням платіжної картки за межами України оформлювати як операцію в сфері зовнішньо-економічної діяльності. І кожний платіж із застосуванням картки супроводжувати укладанням письмової угоди між отримувачем платежу (іноземним суб’єктом господарювання) і фізичною особою — громадянином України або банком-емітентом картки.

Національний банк також наголошує, що відсутність в уповноваженого банку документів, що підтверджують правомірність проведення ним валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується як нездійснення цим банком функцій агента валютного контролю.

Забезпечення підтвердних документів у вигляді письмової угоди між отримувачем платежу (іноземним суб’єктом господарювання) і фізичною особою — громадянином України або банком-емітентом картки не є операційно можливим, протирічить функціональним особливостям використання платіжних карток в сучасному глобальному середовищі та може стати причиною запитів МВФ до Уряду та НБУ, в разі відповідних запитів резидентів США (Visa Inc., MasterCard Inc.) до Міжнародного валютного фонду.

Глибоко непокоїть також факт поширення такого «валютного регулювання» на можливість банків реєструвати в НБУ Договори про їх участь в платіжних системах. Згідно з п.3 Постанови Національного банку України № 43 від 04.02.2014р. опрацювання та погодження документів, що подаються до Національного банку України віднедавна здійснюється в т.ч. і Генеральним департаментом грошово-кредитної політики, який гальмує візування документи комерційних банків, посилаючись на те, що схема розрахунків, в рамках їх участі в платіжних системах Visa Inc., MasterCard Inc., не відповідає постановам 245 від 29.04.2014 р., № 328 від 30.05.2014 р., № 540 від 29.08.2014, № 496 від 29.12.2007р.

Листом 18-109/40782 від 30.07.2014р. на адресу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності та Асоціації «ЄМА» Національний банк України не тільки підтвердив розуміння необхідності негайного врегулювання зазначеної вище проблеми, а й поінформував про виключення з Постанови № 328 підпункт 2 пункту 1, що призвело, як здавалось, до остаточного вирішення питання безперешкодного використання платіжних карток громадян України за межами України.

Уявіть наше здивування, коли ознайомившись з підпунктом 4) пункту 1 Постанови № 540 від 29.08.2014, як раніше з підпунктом 2 пункту 1 Постанови № 328 ми побачили, що вимоги щодо обмеження суми переказу знову поширюються на використання держателем спеціального платіжного засобу для ініціювання переказів в іноземний валюті, що здійснюються громадянами для безготівкової оплати товарів та послуг нерезидентам.

Зазначена помилка безумовно є технічною, і не в якому разі не розглядається банками як прояв непрофесійного відношення фахівців Генерального департаменту грошово-кредитної політики до підготовки проекту Постанови № 540. В зв’язку з цим просимо Національний банк України терміново внести доповнення в підпункт 4 пункту 1 Постанови № 540 та передбачити, що зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:

«використання держателем спеціального платіжного засобу для ініціювання переказів в іноземний валюті, що здійснюються громадянами для безготівкової оплати товарів та послуг нерезидентам».

Просимо усунути протиріччя між підпунктами 9 та 13 пункту 1 Постанови № 540, які одночасно дозволяють (підпункт 9) і забороняють (підпункт 13) видачу готівкових коштів в іноземній валюті з поточних рахунків у межах України, а також дозволяють (підпункт 13) і забороняють (підпункт 9) застосовувати спеціальні платіжні засоби для ініціювання переказу з рахунку та видачі клієнту готівки.

З врахуванням операційних особливостей блокування та списання коштів з рахунків із застосуванням спеціальних платіжних засобів, які, в залежності від програмних комплексів банків-емітентів карток, полягають в пріоритетності (або обов’язковості) застосування саме спеціального платіжного засобу для ініціювання переказу з рахунку та для унеможливлення ситуацій подвійного списання коштів з рахунку, яка буде виникати, якщо кошти з «карткового» поточного рахунку видавати через касу без застосування спеціального платіжного засобу, просимо негайно внести доповнення в перший абзац підпункту 9 та підпункт 13 пункту 1 Постанови № 540 та викласти їх в наступній редакції:

9) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси банків-резидентів та банкомати банків-нерезидентів в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України.

13) видача готівкових коштів через банкомати банків-резидентів для кліентів резидентів та нерезидентів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях.

Просимо Вас звернути увагу Генерального департаменту грошово-кредитної політики, що безпідставне розповсюдження вимог Постанови НБУ № 496 від 29.12.2007р. на операції із застосуванням спеціальних платіжних засобів для яких діє спеціальне законодавство в частині так званого «нездійснення банком функцій агента валютного контролю» може кваліфікуватися як зловживання владою або службовим становищем.

Також, в зв’язку із надходженням зверненнями від членів платіжних систем, щодо зволікань з візуванням документів для реєстрації Національним банком України Договорів про їх участь в платіжних системах, просимо Вас повторно звернути увагу Генерального департаменту грошово-кредитної політики на необхідність дотримуватися процедур та строків, передбачених Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43 з врахуванням того, що схема операцій клієнтів та розрахунків, в рамках участі банків в платіжних системах Visa Inc., MasterCard Inc., тощо не протирічить Постановам № 540 від 29.08.2014, № 496 від 29.12.2007р.

3 повагою, Директор Асоціації, Член Громадської Ради НБУ О.Карпов

Оригінал листа «Щодо дотримання банками вимог Постанови НБУ №540 від 29.08.2014 р., №496 від 29.12.2007р., №43 від 04.02.2014р.»

Постанова «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України»

Повідомлення НБУ щодо постанови «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України»

Вам также будет интересно:

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?

Заседание

Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні

Ворона

Реально ли заработать на наборе текста в эпоху голосового набора?