Лист Голові НБУ та Голові Державної фіскальної служби України «Щодо маленьких кроків в сфері розвитку безготівкових розрахунків, які варті того, щоб їх зробити»

Лист голові НБУ

Лист Голові Національного банку Україні Гонтаревій В.О. та Голові Державної фіскальної служби України Білоусу І.О. «Щодо маленьких кроків в сфері розвитку безготівкових розрахунків, які варті того, щоб їх зробити».

У зв’язку з Вашим професійним інтересом прискорити реформування готівкового обігу та зменшити рівень ухилення від сплати податків, інформуємо про поточний стан справ з розвитком безготівкових карткових розрахунків в Україні, в т.ч.:

1. про макроекономічні чинники, пов’язані з масовим застосуванням готівки в Україні;

2. про розвиток регуляторного середовища в сфері масових безготівкових розрахунків та недооцінку певними державними органами важливості його остаточного впорядкування;

3. про те, що керовані Вами державні установи можуть зробити для зростання ВВП України за рахунок приведення Постанови Кабінету Міністрів України № 878 від 29 вересня 2010 року «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» у відповідність до Закону України від 18.09.2012 № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків», Закону України від 06.12.2012 № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» та Закону України від 06.12.2012 № 5518-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів».

1. Отже, розвиток нашої країни протягом останніх років на 100% підтвердив прямий зв’язок рівня корупції, обсягів використання готівкових коштів та відсутності податкової дисципліни. Протягом останніх місяців стало відомо про мінімум 200 млрд. гривень відмитих в 2013 році готівкою для подальшого застосування в нелегальній економіці, корупційних схемах та для знищення опозиції та революційно-визвольного руху. З’являються додаткові докази ухилення від оподаткування із застосуванням готівкових коштів в виробничій сфері, оптовій та роздрібній торгівлі, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та оплаті праці. На відміну від країн сусідів в Україні широко застосовується схема приховування платіжних операцій шляхом неконтрольованого прийому готівки суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування або взагалі працюють без оподаткування (певний відсоток суб’єктів електронної комерції). Зазначена «податкова яма», фактичний внутрішній офшор, спотворює конкуренцію між продавцями та гальмує розвиток цивілізованих форматів торгівлі.

За 2013 рік обіг готівки через мережу українських банкоматів дорівнював офіційному роздрібному товарообігу (800 млрд. грн.), крім того, згідно з інформацією Мінекономрозвитку загальний (з врахуванням неофіційної економіки та спрощеної системи оподаткування) роздрібний товарообіг перевищує офіційний в 2 — 2,5 рази.

Перебудова економіки України ставить нагальні питання підвищення транспарентності, конкурентоздатності та рівних можливостей для всіх підприємств, підприємців та громадян України. Система оподаткування, над уніфікацією, реорганізацією та спрощенням якої працює новий український уряд, також має передбачати комфортний, швидкий і зручний механізми оплати податків громадянами та ефективне безпаперове адміністрування податків державою, що виводить електронні платежі, платіжні інструменти та електронне урядування на перші позиції порядку денного.

Уряди країн ЄС, саме для боротьби із наслідками кризи 2008 року, активно застосовують безготівкові технології та платіжні інструменти для належного функціонування державних фінансів та забезпечення фіскальної дисципліни. Розвинені країни також демонструють стійку тенденцію переходу до безготівкового суспільства із значним щорічним зменшенням обсягів та долі використання готівки. Для сприяння громадянам та бізнесу в сплаті податків, забезпечення їх збору та поліпшення адміністрування держава зацікавлена прискорити впровадження в сфері оподаткування електронних технологій та безготівкових платежів. В разі практичного втілення принципу соціальної відповідальності громадяни та суб’єкти господарювання також підтримають процедури, технології та умови які на практиці сприятимуть сплаті податків всіма, хто повинен це робити, унеможливлять уникнення оподаткування, або використання особливих податкових статусів для спотворення конкуренції. Таким чином, бенефіціарами безготівкових технологій та електронних платежів є не тільки громадяни України, а й Уряд, Національний банк та Держава в цілому.

Крім того, в Україні суттєво недооцінюються операційні витрати, пов’язані із введенням в обіг, поширенням і зберіганням готівки. В результаті вартість обігу готівки з урахуванням виробництва, транспортування, інкасації, охорони, банківських кас та АТМ, готівки в «дорозі», прийому до сплати тощо несуть споживачі, підприємці, банки й державні структури. Результати досліджень (The future of cash and payments, Retail banking research, 2010) доводять, що більш висока ефективність електронних платежів забезпечує економію в розмірі мінімум 1% ВВП (що у випадку з Україною відповідало б 14, 4 мільярдам гривень).

Послідовно-прискорений перехід від готівкових до переважно електронних платежів забезпечить наступне:

— Зниження витрат Державного бюджету та бізнесу (безпосередньо) та громадян (опосередковано) на підтримку готівкового обігу;

— Суттєве зниження витрат громадян, підприємств житлово-комунальної сфери та сфери державних послуг на здійснення, прийом та адміністрування платежів, впровадження останніми електронного документообігу та надання громадянам можливості сплачувати за будь-які послуги (товари) комунального та державного секторів з використанням електронних рахунків, а відповідним підприємствам адмініструвати платежі та послуги найбільш ефективним шляхом із застосуванням електронного документообігу та електронних безготівкових платежів;

— Поліпшення безпеки, зручності, швидкості та надійності обслуговування, а також збільшення прозорості операцій в тих секторах економіки, в яких переважна більшість платежів сплачується готівкою: «електронна» торгівля, роздрібна торгівля;

— Збільшення депозитних вкладень до фінансових установ при використанні платіжних інструментів. Наприклад, збільшення обсягів платежів з використанням поточних рахунків та платіжних карток на 1% призводить до зростання депозитів на 0,13-0,22% та відповідного зменшення витрат на виробництво та обіг готівкових коштів.

— Загальне збільшення податкових надходжень через використання електронних платежів. Статистичний аналіз з різних країн показує, що збільшення, наприклад, карткових платежів на 1% приводить до відповідного збільшення надходжень ПДВ на 1,56%.

2. Розуміючи прямий зв’язок рівня корупції, податкової дисципліни та обсягів використання готівкових коштів, на пропозицію учасників платіжного ринку в 2010-2012 рр. в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності здійснювався аналіз антикризової діяльності Урядів країн членів ЄС. Результати аналізу підтвердили, що навіть розвинені країни для боротьби з корупцією протягом останніх кризових років демонструють стійку тенденцію переходу до безготівкового суспільства із значним щорічним зменшенням обсягів використання готівки.

Наслідком зазначеної вище роботи членів Комітету стало прийняття Верховною Радою України в 3-4 кварталі 2012 року Закону України від 18.09.2012 № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків», Закону України від 06.12.2012 № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» та Закону України від 06.12.2012 № 5518-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» .

Новим законодавством, в тому числі, статтею 14.19. Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» було встановлено, що кожний суб’єкт господарювання зобов’язаний без обмежень забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів (платіжних карток) розрахунків в безготівковій формі за продані товари (надані послуги). Зазначеною вище статтею Закону, а також статтею 19-1., пункт 19-1.1.3., статтею 20.1., пункт 20.1.29. Податкового кодексу України, статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 17 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено, що Контролюючі органи забезпечують контроль за виконанням суб’єктами господарювання зобов’язань без обмежень забезпечувати можливість здійснення держателями платіжних карток розрахунків в безготівковій формі за продані товари (надані послуги), а також вживають заходи впливу (штрафи) за порушення законодавства.

Особливої уваги потребує те, що відповідно до положень частини 1. розділу II Прикінцеві положення Закону України № 5284-VI від 18 вересня 2012 року Кабінет Міністрів України мав протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 18 грудня 2012 року, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом.

За спільністю предмета правового регулювання потреба у внесенні змін стосувалася наступних нормативно-правових актів:

Постанови Кабінету Міністрів № 1177 від 17 серпня 2002 року «Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів»;

Постанови Кабінету Міністрів № 878 від 29 вересня 2010 року «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» (далі — Постанова № 878).

Однак, фактично, зміни були внесені тільки у першу з двох зазначених постанов. Таким чином, внаслідок невиконання Кабінетом Міністрів України вимог частини 1., розділу II Прикінцеві положення Закону України № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» вже більше 18 місяців продовжується порушення прав тридцяти п’яти мільйонів користувачів платіжних карток на вільне використання безготівковим шляхом електронних платіжних засобів з врахуванням режиму роботи та обов’язкових для всіх суб’єктів господарювання форм (видів) розрахунків.

Положення Постанови Кабінет Міністрів України № 878 від 29 вересня 2010р. «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» не відповідають прийнятим в 2012 році, зазначеним вище Законам, як формально, так і фактично.

Текст Постанови № 878:

— містить посилання на пункт 14.7 статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який в новій редакції Закону не регулює правовідносини в сфері розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів (платіжних карток);

— встановлює граничні строки забезпечення прийому до сплати платіжних карток різними категоріями суб’єктів господарювання, термін яких вже минув;

— не зобов’язує, як це передбачено пунктом 14.19 статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, всіх суб’єктів господарювання, в т.ч., тих які працюють без застосування реєстраторів розрахункових операцій, забезпечити можливість здійснення держателями платіжних карток розрахунків в безготівковій формі за продані товари (надані послуги).

Виходячи з норм зазначених вище Законів та розуміючи необхідність остаточного врегулювання цього питання Постановою Кабінету Міністрів України, учасники платіжного ринку, банки-члени нашої Асоціації, в 2-му кварталі 2013 року за підтримки комітетів Верховної Ради України та з ознайомленням фахівців Національного банку України розробили проект Постанови «Деякі питання безготівкових розрахунків». Цим проектом в обсязі, передбаченим новим законодавством, запропоновані строки, умови та інші аспекти комплексного регулювання діяльності суб’єктів господарювання в частині прийняття до сплати платіжних карток.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності на прохання членів Асоціації листом № 04-39/9-313 від 5 серпня 2013 р. звертався до Кабінету Міністрів України з проектом нової редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 878. Комітетом та Асоціацією не було отримано інформації щодо позитивного вирішення зазначеного питання Кабінетом Міністрів часів злочинного режиму В.Ф. Януковича.

Вже за часів нової влади Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності на прохання членів Асоціації листом № 04-39/9-147 від 22 травня 2014 р. звертався до Кабінету Міністрів України з проектом нової редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 878. Мінекономрозвитку України, яке є виконавцем за Постановою № 878, своїм листом 04-39/114723 від 12 червня 2014 р. в «кращому бюрократичному» стилі поінформувало Комітет про «заплановане проведення робіт щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 878 у 2014 році. Як відомо Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та Асоціації Мінекономрозвитку України гальмує проведення зазначених робіт, про що насамперед свідчить відсутність оприлюдненого проекту відповідної постанови Кабінету Міністрів України на сайті Кабінету Міністрів України протягом 3-х місяців з моменту отримання зазначеного листа Комітетом.

3. Беручи до уваги зобов’язання України щодо боротьби з корупцією, стабілізації бюджетних доходів та поліпшення фіскальної політики, передбачені угодою з МВФ, просимо Державну фіскальну службу України за підтримки Національного банку України, в рамках повноважень передбачених Законом :

— доповісти Прем’єр-міністру про необхідність приведення підзаконного нормативно-правового акта — Постанови № 878 від 29 вересня 2010 року «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» у відповідність із Законом № 5284-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків», Законом України від 06.12.2012 № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» та Законом України від 06.12.2012 № 5518-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів»;

— внести на розгляд Кабінету Міністрів України для прийняття на заміну Постанови № 878 проект Постанови «Деякі питання безготівкових розрахунків» (проект та поточні вимоги законодавства на 4 ст. додаються).

Розраховуючи на Ваше всебічне сприяння, заздалегідь дякуємо за підтримку та допомогу.

З глибокою повагою, Директор асоціації, Член Громадської Ради НБУ О.Карпов

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Фальшиві рахунки-фактури!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне