Лист голові Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Щодо дотримання банками вимог Постанов НБУ

Лист голові Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності

Лист голові Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Щодо дотримання банками вимог Постанов НБУ № 540 від 29.08.2014 р., (раніше № 328 від 30.05.2014 р., № 245 від 29.04.2014 р.), № 496 від 29.12.2007р., № 223 від 30.04.2010 р., № 43 від 04.02.2014р.

Додатково до нашого запиту № 3-06/2-14 від 04.06.2014р. просимо Комітет, відповідно до статті 25 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», в рамках вивчення та аналізу практики застосування законодавчих актів, звернутися до Національного банку України щодо врегулювання порушених нами питань.

Починаючи з квітня 2014 року Національний банк України звертає увагу банків-членів платіжних систем на те, що дія п.2 Постанови НБУ № 245 від 29.04.2014, з 01.06.2014р. — п.2 Постанови № 328 від 30.05.2014р., з 01.09.2014р. — п.4 Постанови № 540 від 29.08.2014, у частині обмеження проведення переказів з рахунків фізичних осіб в іноземній валюті за рубіж, поширюються в т.ч. на операції з оплати товарів і послуг із застосуванням платіжних карток.

Національний банк України також наголошує, що зазначені вище норми Постанов НБУ № 245 від 29.04.2014, № 328 від 30.05.2014р., № 540 від 29.08.2014 є нічим іншим ніж уточненням та доповненням загального порядку переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007р. № 496 (далі — Правила). Згідно пункту 1.2 Правил одним з видів переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями є перекази на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання, що нібито безпосередньо поширюється на операції з оплати товарів і послуг із застосуванням платіжних карток.

Національним банком України зазначається, що в разі не здійснення банками контролю ТА не встановлення обмежень, в частині безготівкових карткових операцій клієнтів, встановлених зазначеними вище Постановами НБУ, а також в разі переказу іноземної валюти за межі України з рахунків фізичних осіб-резидентів, операції за якими здійснювались з використанням спеціальних платіжних засобів у сумах, що в еквіваленті перевищують 15 000 гривень в один операційний день без підтвердних документів, при проведенні перевірок Національний банк буде штрафувати комерційні банки. Як приклад наводиться акт перевірки № 09-104/15БТ від 21.05.2014, яким зафіксовано, що комерційний банк нібито вчинив порушення валютного законодавства. Відповідно до наявної інформації зазначений Акт оскаржено банком в судовому порядку.

Таким чином склалася наступна ситуація:

— реалізація Національним банком Україні своїх повноважень з контролю виконання банками норм валютного законодавства, а саме Постанови № 496, яка діє в Україні з 29.12.2007р., штучно та безпідставно, і після прийняття Постанов № 245, № 328, № 540 від 29.08.2014 р. призвело до створення конкуренції норм спеціального та загального законодавства та трагікомічної ситуації вільного трактування загальних принципів цивільного законодавства, якими передбачено, що спеціальне (в цьому випадку, платіжне) законодавство має пріоритет над загальним, в процесі регулювання відповідних правовідносин;

— Національний банк України поширив на перекази із застосуванням платіжних карток норми зазначених вище Постанов та Постанови № 496 нехтуючи здоровим глуздом, який певною мірою має передбачати розуміння спеціалістами Національного банку, які готували Постанову № 540, не тільки загальних, а й спеціальних питань використання різних платіжних інструментів, форм, способів та шляхів ініціювання переказів. А також розуміння, що при переказі коштів, ініційованому спеціальними платіжними засобами, кошти, які списані з рахунку користувача, є коштами емітента, а зобов’язання банку, що виникають у зв’язку з організацією безготівкових розрахунків за спеціальними платіжними засобами з платіжною організацією платіжної системи, є власними зобов’язаннями банку перед цією платіжною організацією, а отже суб’єктний склад учасників правовідносин, які фактично приймають участь в переказах коштів із застосуванням платіжних карток є абсолютно відмінним, і, тому, вимоги Постанови № 496 не можуть розповсюджуватися на перекази із застосуванням платіжних карток.

По суті Національний банк України вимагає:

— кожну безготівкову операцію із застосуванням платіжної картки за межами України оформлювати як операцію в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

— кожний платіж із застосуванням картки на суму, яка перевищує еквівалент 15 000 грн. супроводжувати укладанням письмової угоди між отримувачем платежу (іноземним суб’єктом господарювання і фізичною особою — громадянином України.

Національний банк наголошує, що відсутність в уповноваженого банку документів, що підтверджують правомірність проведення ним валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується як нездійснення цим банком функцій агента валютного контролю.

Забезпечення підтвердних документів у вигляді письмової угоди між отримувачем платежу (іноземним суб’єктом господарювання) і фізичною особою — громадянином України не є операційно можливим та протягом всіх 60 років існування міжнародних карткових платіжних систем НЕ практикується у будь-якій з більше ніж 160 країн світу, банки яких є членами міжнародних карткових платіжних систем.

Глибоко непокоїть також факт поширення такого «валютного регулювання» на можливість банків реєструвати в НБУ Договори про їх участь в платіжних системах. Згідно з п.3 Постанови Національного банку України № 43 від 04.02.2014р. опрацювання та погодження документів, що подаються до Національного банку України віднедавна здійснюється в т.ч. і Генеральним департаментом грошово-кредитної політики, який гальмує візування документів комерційних банків, посилаючись на те, що схема розрахунків, в рамках їх участі в платіжних системах Visa Inc., MasterCard Inc., не відповідає постановам 245 від 29.04.2014 р., № 328 від 30.05.2014 р., № 540 від 29.08.2014, № 496 від 29.12.2007р.

Листом 18-109/40782 від 30.07.2014р. на адресу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності та Асоціації «ЄМА» Національний банк України не тільки підтвердив розуміння необхідності негайного врегулювання зазначеної вище проблеми, а й поінформував про виключення з Постанови № 328 підпункт 2 пункту 1, що призвело, як здавалось, до остаточного вирішення питання безперешкодного використання платіжних карток громадян України за межами України.

Уявіть здивування банків та платіжних систем, коли ознайомившись з підпунктом 4) пункту 1 Постанови № 540 від 29.08.2014, як раніше з підпунктом 2 пункту 1 Постанови № 328, вони побачили, що вимоги щодо обмеження суми переказу знову поширюються на використання держателем спеціального платіжного засобу для ініціювання переказів в іноземний валюті, що здійснюються для безготівкової оплати товарів та послуг нерезидентам. Зазначена помилка безумовно є технічною, і не в якому разі не повинна розглядатися як прояв непрофесійного відношення фахівців Генерального департаменту грошово-кредитної політики до підготовки проекту Постанови № 540. Нажаль зазначена помилка вже з 01.09.2014р. стала підставою для перевірок комерційних банків та вже призвела до вимоги перевіряючих надати для перевірки всі операції клієнтів за платіжними картками на суми, що перевищують 15 000 грн.

У зв’язку з цим просимо Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності звернутися до Національного банку України з пропозицією терміново внести доповнення в підпункт 4 пункту 1 Постанови № 540 та передбачити, що зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:

«використання держателем спеціального платіжного засобу для ініціювання переказів в іноземній валюті, що здійснюються громадянами для безготівкової оплати товарів та послуг нерезидентам».

Також, в зв’язку із надходженням зверненнь від членів платіжних систем, щодо зволікань з візуванням документів для реєстрації Національним банком України Договорів про їх участь в платіжних системах, просимо Комітет Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності звернутися до Національного банку України з пропозицією звернути увагу Генерального департаменту грошово-кредитної політики на необхідність дотримуватися процедур та строків, передбачених Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43 з врахуванням того, що схема операцій клієнтів та розрахунків, в рамках участі банків в платіжних системах Visa Inc., MasterCard Inc., тощо не протирічить Постановам № 540 від 29.08.2014, № 496 від 29.12.2007р.

З повагою, Директор Асоціації, Член Громадської Ради НБУ О.Карпов

Орігінал листа

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Фальшиві рахунки-фактури!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне