Щодо проекту Положення Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням

Пропозиції до проекту нормативно-правового акту

№01/08-2013 НБУ 10 грудня 2013 року

Щодо проекту Положення Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням

Директору Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем СИНЯВСЬКІЙ Н. Б.

Шановна Наталіє Богданівно!

Дозвольте подякувати Національному банку та профільному підрозділу, який ви керуєте за співпрацю з учасниками ринку в процесі поліпшення регуляторної бази у сфері обігу електрон-них платіжних засобів.

Надаємо опрацьовані Асоціацією пропозиції банків до нормативно-правового акту «Поло-ження про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» (Порівняльна таблиця на 46 листах додається).

Вважаємо необхідними внести зміни, доповнення, уточнення до п.1.4., 1,9., 1.10., 2.2., 2.6., 2.8., 2.9., 2.11., 3.12., 4.8., 4.10., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 6.5., 6.8., 6.9., 10.3. проекту Положення для його прийняття.

Просимо врахувати, що передбачені п.5.9 Проекту обов’язки еквайра “забезпечувати тор-говцю можливість установлення одного платіжного пристрою, який приймає електронні платіжні засоби як мінімум трьох платіжних систем”, згідно до п.14.19 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” є обов’язками не еквайра, а суб’єктів господарюван-ня.

Водночас суттєвим гальмуючим чинником з розвитку інфраструктури прийому карток є не відповідність суб’єктного складу Постанови Кабінету Міністрів №878 «Про здійснення розра-хунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» суб’єктному складу учасників правовідносин прийому до сплати платіжних карток, передбаче-ному ст.14.19 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та ст. 163-15 КУпАП. Як ви напевно знаєте є непоодинокі випадки звернення громадян України – користувачів платіжних карток до адміністративних судів та прокуратури щодо визнання Постанови Кабінету Міністрів України N 878 Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з вико-ристанням спеціальних платіжних засобів не чинною, з мотивів не відповідності правовим актам вищої юридичної сили та фактичної не можливості використовувати свої платіжні картки у 80% суб’єктів господарювання України.

Після приведення нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України у відповідність із нормативно-правовими актами вищої юридичної сили мережа приймання карток НСМЕП, MasterCard та Visa на території України складе не менш 1,6 млн. пунктів при-ймання ( приблизно в 10 раз більше ніж на 10-12-2013г.) тому що у провідних банків еквайрів з’явиться практичний інтерес забезпечити приймання карток НСМЕП у всіх суб’єктах господа-рювання.

З глибокою повагою та надією на плідну співпрацю,

Директор Асоціації О. Карпов

Документ з пропозиціями

Вам также будет интересно:

Шахраї телефонують, надсилають СМС і електронні листи

Фальшиві рахунки-фактури!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

ЕМА на мероприятиях месяца кибербезопасности в Лондоне