Прес-реліз «Безготівкові розрахунки в Україні в Q4 2012 – Q3 2013 рр»

Прес-реліз

За останні 4 квартали кількість безготівкових платежів зросла з 37% до 46% від загальної кількості операцій та з 13% до 15% від загального обсягу операцій. Споживчі звички споживачів змінилися, що найкраще демонструє різке зростання кількості безготівкових операцій на одну картку (+30%), при загальному зростанні кількості карток (+2 %). Крім того, протягом останніх 4-х кварталів послідовно знижується середня сума безготівкових операцій та зростає середня сума операцій з отримання готівки. При цьому, протягом зазначеного періоду кількість безготівкових операцій зросла в півтора рази, а кількість операцій з отримання готівки залишилась незмінною. За прогнозом, в 4-му кварталі 2013 року вперше за 20 років кількість платіжних операцій перевищить кількість операцій в банкоматах.

Протягом останніх 4-х кварталів в регіонах ТОП-5 було встановлено 15 369 термінала з 31 639, що складає 50% загальної кількості терміналів встановлених в Україні. Зазначені регіони також забезпечили найбільшу кількість і приріст активних платіжних карток, що також доводить роль цих регіонів та перспективи розвитку саме в цих регіонах платіжного бізнесу банками еквайрами та емітентами.

Протягом останніх 4-х кварталів в регіонах ТОП-10 (6-10) було встановлено 7 742 термінала з 31 639, що складає 20% загальної кількості терміналів встановлених в Україні. Зазначені регіони на відміну від регіонів ТОП-5 є більш перспективними для розвитку еквайрингового бізнесу банками за рахунок платіжних карток не тільки українських емітентів, а й гостів України з інших країн.

За останні 4 квартали зросла доля ринку банків ТОП-5 на ринку платіжних терміналів. При цьому на 2,2% зросла доля ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на 1,46% зросла доля АТ «ОЩАДБАНК» (3-й результат в абсолютному приросту кількості терміналів на ринку). Інші банки з ТОП-5 незважаючи на суттєвий приріст кількості їх термінального парку дещо знизили ринкову долю. В цілому зазначені 5 банків сконцентрували 83,78% від загального термінального парку країни.

За останні 4 квартали знизилась доля ринку банків ТОП10 (6-10) на ринку платіжних терміналів. При цьому на 0,27% зросла доля АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», інші банки з ТОП-10 (6-10) незважаючи на приріст кількості їх термінального парку дещо знизили ринкову долю. Один банк знизив як абсолютну кількість терміналів, так і власну ринкову долю, в тому числі змінивши місце а ТОП-5 на місце в ТОП-10. В цілому зазначені 5 банків сконцентрували 11,29% від загального термінального парку країни, що на 2,07 % менше ніж 4 квартали раніше.

Графіки та таблиці

Вам также будет интересно:

Глава ЕС3 Europol Стивен Вилсон продлил представительство ЕМА в группе советников

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?

Заседание

Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні