Прес-реліз: Банки забезпечують безперешкодне використання зарплатних карток громадянами України та продовжують належне виконання податкового законодавства щодо оподаткування доходів громадян

кіберзахист та платіжний бізнес

Банки забезпечують безперешкодне використання зарплатних карток громадянами України та продовжують належне виконання податкового законодавства щодо оподаткування доходів громадян.

Київ, 2 жовтня 2014 року

З 7 липня 2014 року, після внесення змін в Податковий кодекс України, передбачено оподаткування доходів громадян, отриманих у вигляді відсотків за банківськими рахунками (відсотки оподатковуються за ставкою 15%). Маючи на меті захист інтересів громадян та приймаючи до уваги передвиборну ситуацію в країні Верховна Рада зробила виключення для оподаткування доходів у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків, відповідно до Податкового кодексу, мали бути визначені Національним банком України.

Фінансова індустрія країни передбачала, що розуміючи операційні та юридичні складності, пов’язані із функціонуванням зазначених рахунків та маючі на меті уникнення незручностей для громадян України, Національний банк та Державна Фіскальна служба запропонують банкам певні варіанти впровадження законодавчих нововведень. Після відповідних роз’яснень НБУ та ДФС оприлюднених на поточному тижні інформуємо про операційні можливості банків при обслуговуванні зарплатних рахунків та платіжних карток.

1. Зарахування будь-яких виплат, включаючи «виключні», на існуючий у клієнта поточний рахунок, режим оподаткування та використання якого залишається стандартним (в разі нарахування відсотків по залишку на рахунку, вони оподатковуються за ставкою 15%). Це відповідає стану справ у галузі, коли певна кількість клієнтів перераховує свою заробітну плату з поточних на депозитні рахунки, процентний дохід за якими оподатковується, а решта клієнтів використовує соціальні виплати негайно після отримання і тому нараховані відсотки за залишками по рахунках вимірюється сумами, які не є суттєвими для клієнта як з точки зору доходу, так і його оподаткування.

2. Зарахування «виключних» виплат на існуючий у клієнта поточний рахунок, з одночасним зарахуванням «виключних» виплат на технічний субрахунок (відсотки за яким оподатковуються за ставкою 0%) та забезпечення роботи субрахунку, який не дозволяє переказувати на нього інші надходження на користь клієнта, в т.ч. нараховані відсотки. Цей механізм залишає клієнту можливість мати один «вхідний» рахунок, сприяє унеможливленню технічних, організаційних, юридичних незручностей для клієнта та банку, забезпечує належне оподаткування доходів по надходженнях громадян, які не відносяться до соціальних, а також дозволяє контролювати належність утримання податків податковими агентами та їх сплати громадянами.

Операційні можливості банків є не однаковими та залежать від значної кількості чинників, які не є універсальними або притаманними кожному з банків, задіяних у соціальних виплатах. Отже, банки, відповідно до власних операційних можливостей, реалізують один з зазначених вище варіантів обслуговування зарплатних карткових рахунків.

Оподаткування нарахувань на зарплатні карткові рахунки:

Типи надходжень на зарплатні карткові рахунки Варіант 1 Варіант 2
Зараховуються підприємствами заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші передбачені законом соціальні виплати в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Зараховуються підприємствами — роботодавцями кошти на відрядження, матеріальна допомога (не із державних фондів), компенсації на паливо, позичка та інше в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Зараховуються будь-які інші кошти, внесені готівкою або перераховані через СЕП НБУ на рахунок будь-якою фізичною особою в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Зараховуються будь-які інші кошти, перераховані на рахунок будь-якою юридичною особою по господарським договорам, вкл. договори страхування, підряду, повернення податкового кредиту тощо. в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Зараховуються будь-які інші кошти, перераховані на платіжну картку через платіжну систему будь-якою фізичною особою з власної платіжної картки в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Зараховуються кошти, повернуті на платіжну картку через платіжну систему юридичною особою, як відшкодування неякісного або повернутого товару в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Погашення овердрафту за зарплатним картковим рахунком. Якщо овердрафт складає, наприклад, 3 посадові оклади і сумою однієї заробітної плати його не погасити, клієнт вносить гроші готівкою в погашення заборгованості, або перераховує з іншого рахунку в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються
Зарахування на картковий рахунок відсотків, нарахованих банком за користування такими коштами. в разі нарахування відсотків, вони оподатковуються за ставкою 15% в разі нарахування відсотків, вони не оподатковуються

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» була заснована в 1999 році. Основним завданням ЄМА є захист прав та лобіювання законних інтересів банків-членів Асоціації та їх клієнтів. До складу Асоціації входять 82 банків й компаній, учасників українського ринку безготівкових платежів та 38 банків й компаній РФ, Молдови, Казахстану та Білорусі.

 

Вам также будет интересно:

Глава ЕС3 Europol Стивен Вилсон продлил представительство ЕМА в группе советников

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?

Заседание

Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні