Щодо нагальних питань діяльності банківської системи

Щодо нагальних питань діяльності банківської системи

Е Л Е К Т Р О Н Н А П О Ш Т А

Всім банкам-юридичним особам України Голові Правління банківської установи

01.03.2014 № 2/3-14

Щодо нагальних питань діяльності банківської системи

Шановні колеги!

Інформуємо, що для стабілізації діяльності банківської системи та підвищення ефективності її діяльності, на виконання статутних завдань Асоціацією підготовлені запити до Антимонопольного комітету України, Національного Банку України, Міністерство фінансів України, Міністерства освіти та науки України, Пенсійний фонд України з наступних питань:

— щодо зупинення Міністерством фінансів України, Міністерством науки та освіти України, Пенсійним фондом України впровадження будь-яких проектів із застосуванням технології та/ або платіжних інструментів Національної системи масових електронних платежів та утримання від прийняття будь-яких нормативно-правових актів, предметом яких є впровадження або використання технології, платіжних інструментів зазначеної платіжної системи до проведення новим керівництвом Національного банку України аудиту Національної системи масових електронних платежів.

— щодо призупинення прийняття регуляторного акта Міністерства Фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ» в зв’язку із неправомірними спробами зобов’язати банки розпочати емісію та еквайринг НСМЕП та спробою обмежити участь в обслуговуванні зарплатних проектів бюджетних установ банки, статутний капітал яких є нижче 10 млрд. гривень.

— щодо відміни наказу № 1474 Міністерства освіти та науки України від 25 жовтня 2013 року «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка», згідно з яким підпорядковані Міністерству установи вимагають негайно здійснити емісію для студентів карток НСМЕП, відмовляючи студентам в можливості застосовувати в якості платіжних інструментів карток інших платіжних систем (MasterCard, Visa тощо);

— щодо обігу електронних грошей в Україні, проблем із реєстрацією емітентів електронних грошей, їх кримінального переслідування та діяльності Національного банку України у цьому напрямку.

Для поліпшення криміногенної ситуації щодо шахрайств з платіжними картками, документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, а також на виконання програми розвитку електронної комерції в Україні підготовлені ддя передачі в профільний комітет Верховної Ради України проект до проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 200 Кримінального кодексу України» (щодо посилення відповідальності за незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків для забезпечення виконання програми розвитку електронної комерції в Україні ).

Для вирішення питання розвитку мережі прийому платіжних карток, припиненню спотворенню конкуренції між певними категоріями суб’єктів господарювання підготовлено для передачі до Кабінету Міністрів України проект нової редакції Постанови КМУ № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари», розроблений в 2-3 кварталі 2013 року в робочій групі Комітету учасниками платіжного ринку, комерційними банками ТОП10.

28 лютого 2014 року відбулася нарада на якій банки члени платіжних систем обговорили питання валюти та форми гарантійних депозитів (гарантій), які учасники платіжних систем формують та розміщують для виконання зобов’язань банків перед міжнародними платіжними системами.

Основні тези, які погодили учасники наради наступні.

— члени платіжних систем повинні мати можливість продовжити використання іноземної валюти, міста (закордоном) та форми гарантування (депозит, акредитив тощо) АБО розпочати по погодженій з платіжними системами процедурі використовувати для гарантування національну валюту та рахунки на території України;

— банком для розміщення гарантій повинен стати Укрексімбанк, який має значний досвід, як розрахунковий банк ПС MasterCard. Для належного управління ризиками Укрексімбанку на щоденній основі потрібні дані від платіжних систем про обсяги операцій учасників розрахунків за поточний день.

— Після зміни валюти гарантування платіжна система має провести перерахунок зобов’язань банку в іноземній валюті за операціями, що здійснюють його клієнти закордоном та повернути решту валюти зазначеному банку;

Як альтернативний варіант також розглянуто застосування документарних непокритих акредитивів в національній валюті. Зазначений варіант було визнано перспективним в середньо строковій перспективі.

Асоціація продовжить інформувати про хід переговорів із цього питання протягом наступного тижня. Поточна позиція платіжних систем, підтверджена 28 лютого 2014 року в телефонній та електронній комунікації є позитивною щодо необхідності без зволікань розпочати впровадження механізму гарантування в національній валюті.

Додаткову інформацію щодо документів, які були опрацьовані, можна отримати на сайті Асоціації: www.ema.com.ua

На запитання готові відповісти директор Асоціації та Голова Ради Асоціації (Завідуючий секретаріату комітету ВР України з питань фінансів та банківської діяльності).

З повагою та надією на плідну співпрацю,

Директор Асоціації ЄМА О.Карпов

Вам также будет интересно:

Europol-Press-Release

Не піддавайтесь на кіберпровокації: тримайте цифрове життя під контролем!

Глава ЕС3 Europol Стивен Вилсон продлил представительство ЕМА в группе советников

Digital&Security Cashless Day 2018 — конференция EMA

Финансовый номер

Девушка, можно ваш телефончик?