Стан справ на картковому ринку України в 3 кв. 2015 р. (на 01 жовтня 2015 р.)

Стан справ на картковому ринку України на 01 липня 2015 року

В 3 кварталі 2015 року продовжили зростати обсяги та кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток. Протягом останніх 3-х кварталів продовжує зростати кількість безготівкових платежів в розрахунку на одну картку, що підтверджує позитивну тенденцію в спожівчій поведінці користувачів, які все охоче застосовують картки для безготівкових розрахунків.

Знижується середня сума платежу, що свідчить про застосування карток в підприємствах малого та середнього бізнесу та для купівлі щоденних товарів широкого вжитку. Позитивним фактом є зростання кількості платіжних терміналів на 6 тис. пристроїв, що вперше відбулося в країні з моменту початку військових дій. Водночас, протягом року середня кількість платіжних операцій в розрахунку на один платіжний термінал зросла з 1632 в 4 кв. 2014 року до 2003 в 3-му кварталі 2015 року, що свідчить про недостатню кількість підприємств торгівлі, сервісу та ресторанного бізнесу приймають до сплати платіжні картки.

Споживачі та платіжна індустрія очикує на завершення узгодження та прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови про платіжні операції та платіжні сервіси, згідно якої, як це передбачено Законами «Про платіжні системи», «Про захист прав споживачів», Податковим кодексом та Кодексом про адміністративні правопорушення кожний суб’єкт господарювання в Україні забезпечить прийом до сплати платіжних карток, електронних грошей (вкл. в подальшому PayPal та інші системи інтернет розрахунків).

Стан справ на картковому ринку України в 3 кв. 2015 р.

Вам также будет интересно:

Humane Phishing

«Гуманный фишинг» — уникальный проект, показавший реальную статистику проблемы

Ассоциация ЕМА представила Украину в ЕС по вопросам безопасности платежей и платежной инфраст...

В Луганской области раздадут брошюры о платежном мошенничестве

ФБР і К 28.01.2016

Підсумки квартального засідання Форуму безпеки розрахунківз платіжними інструментами та кредит...